ბაღდათის სოციალური ინკლუზიის ცენტრის პედაგოგის ასისტენტი

ვაკანსიის დასახელება: ბაღდათის სოციალური ინკლუზიის ცენტრის პედაგოგის ასისტენტი

ვაკანსიის ადგილმდებარეობა: ბაღდათის მუნიციპალიტეტი, სოფ. დიმი

მომწოდებელი: ჰაბიტატი თანასწორობის, მიღწევების და განვითარებისთვის

გამოქვეყნების თარიღი2022 წლის 27 ივლისი

განაცხადის წარდგენის ბოლო ვადა:   2022  წლის 14 აგვისტო

სოციალური ინკლუზიის ცენტრი ემსახურება 6-დან 18 წლამდე შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვებს. ცენტრის მიზანს, ინდივიდუალური შესაძლებლობების გათვალისწინებით, ბავშვთა სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესება და საზოგადოებაში ინტეგრაციის ხელშეწყობა  წარმოადგენს.

პედაგოგის ასისტენტი პასუხისმგებელია, მულტიდისციპლინარულ გუნდთან ერთად, თითოეული ბენეფიციარის ინდივიდუალური შესაძლებლობების გათვალისწინებით, ფუნქციური და დამოუკიდებელი ცხოვრებისთვის საჭირო უნარების განვითარების ხელშეწყობაზე.

ჰაბიტატი თანასწორობის, მიღწევების და განვითარებისთვის პედაგოგის ასისტენტრი შერჩევისას უპირატესობას მიანიჭებს გრძელვადიან თანამშრომლობაზე ორიენტირებულ კანდიდატებს.

 

ძირითადი მოვალეობები:

 • ბენეფიციართა მდგომარეობაზე მუდმივი დაკვირვება, ზრუნვა და კონტროლი;
 • ბენეფიციართა ფუნქციური და დამოუკიდებელი ცხოვრებისთვის საჭირო უნარების განვითარებისა და ჩვევების ჩამოყალიბების ხელშეწყობა;
 • თითოეულ ბენეფიციარზე ინდივიდუალური განვითარების გეგმით დასახული ამოცანების განხორციელების პროცესში მონაწილეობა;
 • პედაგოგის დახმარება ინდივიდუალური და ჯგუფური ღონისძიებების ორგანიზების პროცესში;
 • ბენეფიციართა დახმარება კვების პროცესში;
 • ბენეფიციართა პირადი ჰიგიენის დაცვის ხელშეწყობა;
 • ცენტრში წესრიგისა და სისუფთავის დაცვა;
 • ბენეფიციართა ტრანსპორტირებით უზრუნველყოფის პროცესში მონაწილეობა;

სავალდებულო უნარ–ჩვევების ცოდნა და გამოცდილება:

 • უმაღლესი/ან პროფესიული განათლება, სასურველია სოციალურ მეცნიერებათა სფეროში (მედიცინა, პედაგოგიკა);
 • ქართული ენის სრულყოფილად ფლობა (წერა, კითხვა, მეტყველება);
 • კარგი კომუნიკაციის უნარი, კონფლიქტების გადაჭრისა და გუნდური მუშაობის უნარ-ჩვევები;
 • შემოქმედებითი აზროვნება;
 • კეთილსინდისიერება;
 • შშმ ბავშვებთან მუშაობის გამოცდილება;

 

დაინტერესების შემთხვევაში: გთხოვთ, გამოაგზავნოთ თქვენი CV (რეზიუმე/ავტობიოგრაფია),  სამოტივაციო წერილი, კვალიფიკაციის დამადასტურებელი დოკუმენტაციის ასლები, მინიმუმ 2  პირის რეკომენდაცია (სასურველია დამქირავებლის მიერ გაცემული) ელ_ფოსტაზე: contact.head.ge@gmail.com   „თემაში“ მიუთითეთ პედაგოგის ასისტენტის ვაკანსია.

საკონტაქტო პირი – სოფიო კუპატაძე საკონტაქტო ტელ: 0431 251333; 598 45 45 63

განაცხადების მიღება წარმოებს 2022  წლის 14 აგვისტოს ჩათვლით 24:00 საათამდე.

 

 

მერაბ ორკოდაშვილი ამჟამად თელავში მცხობელად მუშაობს. ,,მაქვს სტაბილური სამსახური და ოჯახური სამუშაო გარემო რაც ძალიან მახარებს” ,,სამუშაოს მაძიებელი ვიყავი, როცა პროექტის შესახებ სოციალური ქსელიდან
4 აგვისტოს, ახალგაზრდული საბჭოების წევრების კომპეტენციის ამაღლების მიზნით ორგანიზებული ტრენინგები დასრულდა, რომელშიც  60 ახალგაზრდული საბჭოს წევრი და 10 რეგიონული ჰაბის წარმომადგენელი  მონაწილეობდა. ტრენინგები სამ
1. შესავალი არასამთავრობო ორგანიზაცია განათლების განვითარების და დასაქმების ცენტრი 2008 წელს დაარსდა და მისი მისიაა ფორმალური და არაფორმალური განათლებისა და დასაქმების სფეროში არსებული გამოწვევების
Skip to content