დღის ცენტრები

ჯადოსნური სამყარო

ლამპარი

საპოვნელა

იალონი

ქუთაისის დღის ცენტრი -„ჯადოსნური სამყარო“

დღის ცენტრი „ჯადოსნური სამყარო“ ქუთაისში მდებარეობს.

ცენტრში 6-დან 18 წლამდე ასაკის შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე (შშმ) ბავშვებისთვის უზრუნველვყოფთ სერვისებს, რომელიც მიმართულია მათი სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებასა და საზოგადოებაში ინტეგრაციის ხელშეწყობაზე, ინდივიდუალური შესაძლებლობების გათვალისწინებით.

ცენტრის ბენეფიციარებთან მუშაობს კვალიფიციური გუნდი: პედაგოგები, პედაგოგების ასისტენტები, ფსიქოლოგი, ერგოთერაპევტი და პროფესიული ორიენტაციის და კარიერის დაგეგმვის სპეციალისტი.

პირველი ნაბიჯები

ადაპტური ქცევის სწრაფი შეფასების ქართული ინსტრუმენტის ,,გაბზის” გამოყენებით, ვიკვლევთ ბავშვის საჭიროებებს, შეფასების შემდეგ კი ვქმნით ინდივიდუალურ რეაბილიტაცია/აბილიტაციის გეგმას, რომელიც ეფუძნება ბავშვის შესაძლებლობებს და ინტერესებს.

დასაქმების ხელშეწყობა

ჩვენი ბენეფიციარების დასაქმების შესაძლებლობების გაზრდის მიზნით, 14 წელს ზემოთ მყოფი ბავშვების უნარებს განათლების განვითარების და დასაქმების ცენტრის მიერ შემუშავებული “შრომის უნარებისა და შესაძლებლობების შეფასების ფორმის” მეშვეობით ვიკვლევთ. შეფასების საფუძველზე განვსაზღვრავთ ბენეფიციარების პროფესიული ორიენტაციის და კარიერის დაგეგმვასთან დაკავშირებულ მიზნებს.

რეაბილიტაცია/აბილიტაცია

რეაბილიტაცია/აბილიტაციის გეგმები და არაფორმალური განათლების პროგრამები მიმართულია თვით-მოვლის, სოციალური ქცევის, ვერბალური/ალტერნატიული კომუნიკაციის და დამოუკიდებელი ცხოვრებისათვის საჭირო უნარების განვითარებისაკენ.

მომსახურება ითვალისწინებს ბენეფიციარების:

 • დამხმარე ადაპტირებული საშუალებებით (სპეციალური ავეჯით) უზრუნველყოფას, რათა მათ უკეთ გამოიყენონ საკუთარი უნარები და შესაძლებლობები;
 • სხადასხვა ტიპის ინტეგრირებულ ღონისძიებებში ჩართვას (სასწავლო ვიზიტები, ინტეგრირებული აქტივობები, სპორტული შეჯიბრები, ექსკურსიები, შემეცნებითი ღონისძიებები და სხვა);
 • სხვადასხვა სახის თერაპიულ-შრომით და სოციალურ აქტივობებში ჩართვას, რომლებიც ეხმარება მათ სოციალურ-ადაპტაციური (მათ შორის საყოფაცხოვრებო და პროფესიული) უნარების განვითარებაში;
 • ინტეგრირებულ აქტივობებში ჩართვას (ხატვა, სიმღერა, ფიზიკური მომზადება, შრომითი სწავლება);
 • პროფესიული და სახელობო უნარ-ჩვევების განვითარებას;
 • დროის სწორად ორგანიზების, ეფექტური კომუნიკაციის, არჩევანის გაკეთების და გადაწყვეტილების მიღების პროცესში მონაწილეობისა და კონფლიქტების არაძალადობრივი გზით მოგვარების უნარ – ჩვევების სწავლებას;
 • განვითარების ხელშეწყობის მიზნით მშობლებთან და მეურვეებთან ინტერდისციპლინარული მიდგომების გამოყენებას და ბავშვზე ზრუნვის უნარ–ჩვევების განვითარებას;
 • ცნობიერების ამაღლებას და მომზადებას ინკლუზიური სწავლებისათვის.

დღის ცენტრი უზრუნველყოფს ბავშვების ტრანსპორტირებას და ორჯერად კვებას.

დღის ცენტრს ჯამში 30 ბავშვის მომსახურება შეუძლია. ამჟამად 29 შშმ ბავშვი სარგებლობს ცენტრის სერვისებით.

მეტი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით

მის.: ქ. ქუთაისი, დუმბაძის ქ.#59-61

ტელ.: 598 45 45 63

0 431 25 13 30

info@edec.ge   

სამტრედიის დღის ცენტრი - „ლამპარი“

დღის ცენტრი „ლამპარი“ სამტრედიაში მდებარეობს.

ცენტრში 6-დან 18 წლამდე ასაკის შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე (შშმ) ბავშვებისთვის უზრუნველვყოფთ სერვისებს, რომელიც მიმართულია მათი სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებასა და საზოგადოებაში ინტეგრაციის ხელშეწყობაზე, ინდივიდუალური შესაძლებლობების გათვალისწინებით.

ცენტრის ბენეფიციარებთან მუშაობს კვალიფიციური გუნდი: პედაგოგები, პედაგოგების ასისტენტები, ფსიქოლოგი, ერგოთერაპევტი და პროფესიული ორიენტაციის და კარიერის დაგეგმვის სპეციალისტი.

პირველი ნაბიჯები

ადაპტური ქცევის სწრაფი შეფასების ქართული ინსტრუმენტის ,,გაბზის” გამოყენებით, ვიკვლევთ ბავშვის საჭიროებებს, შეფასების შემდეგ კი ვქმნით ინდივიდუალურ რეაბილიტაცია/აბილიტაციის გეგმას, რომელიც ეფუძნება ბავშვის შესაძლებლობებს და ინტერესებს.

 

დასაქმების ხელშეწყობა

ჩვენი ბენეფიციარების დასაქმების შესაძლებლობების გაზრდის მიზნით, 14 წელს ზემოთ მყოფი ბავშვების უნარებს განათლების განვითარების და დასაქმების ცენტრის მიერ შემუშავებული “შრომის უნარებისა და შესაძლებლობების შეფასების ფორმის” მეშვეობით ვიკვლევთ. შეფასების საფუძველზე განვსაზღვრავთ ბენეფიციარების პროფესიული ორიენტაციის და კარიერის დაგეგმვასთან დაკავშირებულ მიზნებს.

 

რეაბილიტაცია/აბილიტაცია

რეაბილიტაცია/აბილიტაციის გეგმები და არაფორმალური განათლების პროგრამები მიმართულია თვით-მოვლის, სოციალური ქცევის, ვერბალური/ალტერნატიული კომუნიკაციის და დამოუკიდებელი ცხოვრებისათვის საჭირო უნარების განვითარებისაკენ.

მომსახურება ითვალისწინებს ბენეფიციარების:

 • დამხმარე ადაპტირებული საშუალებებით (სპეციალური ავეჯით) უზრუნველყოფას, რათა მათ უკეთ გამოიყენონ საკუთარი უნარები და შესაძლებლობები;
 • სხადასხვა ტიპის ინტეგრირებულ ღონისძიებებში ჩართვას (სასწავლო ვიზიტები, ინტეგრირებული აქტივობები, სპორტული შეჯიბრები, ექსკურსიები, შემეცნებითი ღონისძიებები და სხვა);
 • სხვადასხვა სახის თერაპიულ-შრომით და სოციალურ აქტივობებში ჩართვას, რომლებიც ეხმარება მათ სოციალურ-ადაპტაციური (მათ შორის საყოფაცხოვრებო და პროფესიული) უნარების განვითარებაში;
 • ინტეგრირებულ აქტივობებში ჩართვას (ხატვა, სიმღერა, ფიზიკური მომზადება, შრომითი სწავლება);
 • პროფესიული და სახელობო უნარ-ჩვევების განვითარებას;
 • დროის სწორად ორგანიზების, ეფექტური კომუნიკაციის, არჩევანის გაკეთების და გადაწყვეტილების მიღების პროცესში მონაწილეობისა და კონფლიქტების არაძალადობრივი გზით მოგვარების უნარ – ჩვევების სწავლებას;
 • განვითარების ხელშეწყობის მიზნით მშობლებთან და მეურვეებთან ინტერდისციპლინარული მიდგომების გამოყენებას და ბავშვზე ზრუნვის უნარ–ჩვევების განვითარებას;
 • ცნობიერების ამაღლებას და მომზადებას ინკლუზიური სწავლებისათვის.

დღის ცენტრი უზრუნველყოფს ბავშვების ტრანსპორტირებას და ორჯერად კვებას. ამჟამად 16 შშმ ბავშვი სარგებლობს ცენტრის სერვისებით.

მეტი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით:

მის.: ქ. სამტრედია, ჭანტურიას ქ.#72 (სამტრედიის #1 საბავშვო ბაღი)

ტელ.: 598 45 45 63

0 431 25 13 30

info@edec.ge

თერჯოლის დღის ცენტრი - „საპოვნელა“

დღის ცენტრი „საპოვნელა“ თერჯოლაში მდებარეობს.

ცენტრში 6-დან 18 წლამდე ასაკის შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე (შშმ) ბავშვებისთვის უზრუნველვყოფთ სერვისებს, რომელიც მიმართულია მათი სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებასა და საზოგადოებაში ინტეგრაციის ხელშეწყობაზე, ინდივიდუალური შესაძლებლობების გათვალისწინებით.

ცენტრის ბენეფიციარებთან მუშაობს კვალიფიციური გუნდი: პედაგოგები, პედაგოგების ასისტენტები, ფსიქოლოგი, ერგოთერაპევტი და პროფესიული ორიენტაციის და კარიერის დაგეგმვის სპეციალისტი.

პირველი ნაბიჯები

ადაპტური ქცევის სწრაფი შეფასების ქართული ინსტრუმენტის ,,გაბზის” გამოყენებით, ვიკვლევთ ბავშვის საჭიროებებს, შეფასების შემდეგ კი ვქმნით ინდივიდუალურ რეაბილიტაცია/აბილიტაციის გეგმას, რომელიც ეფუძნება ბავშვის შესაძლებლობებს და ინტერესებს.

 

დასაქმების ხელშეწყობა

ჩვენი ბენეფიციარების დასაქმების შესაძლებლობების გაზრდის მიზნით, 14 წელს ზემოთ მყოფი ბავშვების უნარებს განათლების განვითარების და დასაქმების ცენტრის მიერ შემუშავებული “შრომის უნარებისა და შესაძლებლობების შეფასების ფორმის” მეშვეობით ვიკვლევთ. შეფასების საფუძველზე განვსაზღვრავთ ბენეფიციარების პროფესიული ორიენტაციის და კარიერის დაგეგმვასთან დაკავშირებულ მიზნებს.

 

რეაბილიტაცია/აბილიტაცია

რეაბილიტაცია/აბილიტაციის გეგმები და არაფორმალური განათლების პროგრამები მიმართულია თვით-მოვლის, სოციალური ქცევის, ვერბალური/ალტერნატიული კომუნიკაციის და დამოუკიდებელი ცხოვრებისათვის საჭირო უნარების განვითარებისაკენ.

მომსახურება ითვალისწინებს ბენეფიციარების:

 • დამხმარე ადაპტირებული საშუალებებით (სპეციალური ავეჯით) უზრუნველყოფას, რათა მათ უკეთ გამოიყენონ საკუთარი უნარები და შესაძლებლობები;
 • სხადასხვა ტიპის ინტეგრირებულ ღონისძიებებში ჩართვას (სასწავლო ვიზიტები, ინტეგრირებული აქტივობები, სპორტული შეჯიბრები, ექსკურსიები, შემეცნებითი ღონისძიებები და სხვა);
 • სხვადასხვა სახის თერაპიულ-შრომით და სოციალურ აქტივობებში ჩართვას, რომლებიც ეხმარება მათ სოციალურ-ადაპტაციური (მათ შორის საყოფაცხოვრებო და პროფესიული) უნარების განვითარებაში;
 • ინტეგრირებულ აქტივობებში ჩართვას (ხატვა, სიმღერა, ფიზიკური მომზადება, შრომითი სწავლება);
 • პროფესიული და სახელობო უნარ-ჩვევების განვითარებას;
 • დროის სწორად ორგანიზების, ეფექტური კომუნიკაციის, არჩევანის გაკეთების და გადაწყვეტილების მიღების პროცესში მონაწილეობისა და კონფლიქტების არაძალადობრივი გზით მოგვარების უნარ – ჩვევების სწავლებას;
 • განვითარების ხელშეწყობის მიზნით მშობლებთან და მეურვეებთან ინტერდისციპლინარული მიდგომების გამოყენებას და ბავშვზე ზრუნვის უნარ–ჩვევების განვითარებას;
 • ცნობიერების ამაღლებას და მომზადებას ინკლუზიური სწავლებისათვის.

დღის ცენტრი უზრუნველყოფს ბავშვების ტრანსპორტირებას და ორჯერად კვებას. დღის ცენტრს ჯამში 14 ბავშვის მომსახურება შეუძლია. ამჟამად 12 შშმ ბავშვი სარგებლობს ცენტრის სერვისებით.

მეტი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით

მის.: ქ. თერჯოლა, ოთხი ძმის ქ. #8 (თერჯოლის #3 საბავშვო ბაღი)

ტელ.: 598 45 45 63

0 431 25 13 30

info@edec.ge  

საგურამოს დღის ცენტრი - „იალონი“

დღის ცენტრი „იალონი“ საგურამოში მდებარეობს.

ცენტრში 6-დან 18 წლამდე ასაკის და 18 წელს ზემოთ შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე (შშმ) ბავშვებისა და პირებისთბის უზრუნველვყოფთ სერვისებს, რომელიც მიმართულია მათი სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებასა და საზოგადოებაში ინტეგრაციის ხელშეწყობაზე, ინდივიდუალური შესაძლებლობების გათვალისწინებით.

ცენტრის ბენეფიციარებთან მუშაობს კვალიფიციური გუნდი: პედაგოგები, პედაგოგების ასისტენტები, ფსიქოლოგი, ერგოთერაპევტი და პროფესიული ორიენტაციის და კარიერის დაგეგმვის სპეციალისტი.

პირველი ნაბიჯები

6-24 წლის ასაკის ბენეფიციარების საჭიროებებს ადაპტური ქცევის სწრაფი შეფასების ქართული ინსტრუმენტის ,,გაბზის” გამოყენებით, ვიკვლევთ, ხოლო 24 წლის ზემოთ მყოფი ბენეფიციარის შემოსვლიდან ერთი თვის განმავლობაში ხდება საჭიროებების შეფასება, ბენეფიციარის ზოგადი უნარების პირველადი შეფასების ფორმის გამოყენებით. შეფასების შემდეგ ვქმნით ინდივიდუალურ რეაბილიტაცია/აბილიტაციის გეგმას, რომელიც ეფუძნება ბავშვის/პირის შესაძლებლობებს და ინტერესებს.  

დასაქმების ხელშეწყობა

ჩვენი ბენეფიციარების დასაქმების შესაძლებლობების გაზრდის მიზნით, 14 წელს ზემოთ მყოფი ბავშვების უნარებს განათლების განვითარების და დასაქმების ცენტრის მიერ შემუშავებული “შრომის უნარებისა და შესაძლებლობების შეფასების ფორმის” მეშვეობით ვიკვლევთ. შეფასების საფუძველზე განვსაზღვრავთ ბენეფიციარების პროფესიული ორიენტაციის და კარიერის დაგეგმვასთან დაკავშირებულ მიზნებს.

რეაბილიტაცია/აბილიტაცია

რეაბილიტაცია/აბილიტაციის გეგმები და არაფორმალური განათლების პროგრამები მიმართულია თვით-მოვლის, სოციალური ქცევის, ვერბალური/ალტერნატიული კომუნიკაციის და დამოუკიდებელი ცხოვრებისათვის საჭირო უნარების განვითარებისაკენ.

მომსახურება ითვალისწინებს ბენეფიციარების:

 • დამხმარე ადაპტირებული საშუალებებით (სპეციალური ავეჯით) უზრუნველყოფას, რათა მათ უკეთ გამოიყენონ საკუთარი უნარები და შესაძლებლობები;
 • სხადასხვა ტიპის ინტეგრირებულ ღონისძიებებში ჩართვას (სასწავლო ვიზიტები, ინტეგრირებული აქტივობები, სპორტული შეჯიბრები, ექსკურსიები, შემეცნებითი ღონისძიებები და სხვა);
 • სხვადასხვა სახის თერაპიულ-შრომით და სოციალურ აქტივობებში ჩართვას, რომლებიც ეხმარება მათ სოციალურ-ადაპტაციური (მათ შორის საყოფაცხოვრებო და პროფესიული) უნარების განვითარებაში;
 • ინტეგრირებულ აქტივობებში ჩართვას (ხატვა, სიმღერა, ფიზიკური მომზადება, შრომითი სწავლება);
 • პროფესიული და სახელობო უნარ-ჩვევების განვითარებას;
 • დროის სწორად ორგანიზების, ეფექტური კომუნიკაციის, არჩევანის გაკეთების და გადაწყვეტილების მიღების პროცესში მონაწილეობისა და კონფლიქტების არაძალადობრივი გზით მოგვარების უნარ – ჩვევების სწავლებას;
 • განვითარების ხელშეწყობის მიზნით მშობლებთან და მეურვეებთან ინტერდისციპლინარული მიდგომების გამოყენებას და ბავშვზე ზრუნვის უნარ–ჩვევების განვითარებას;
 • ცნობიერების ამაღლებას და მომზადებას ინკლუზიური სწავლებისათვის.

დღის ცენტრი უზრუნველყოფს ბენეფიციართა ტრანსპორტირებას და ორჯერად კვებას.

ცენტრს ჯამში 6-დან 18 წლამდე 20 შშმ ბავშვის და 18 წლიდან ზემოთ ასაკის 20 შშმ პირის მომსახურება შეუძლია. ცენტრის სერვისებით ამჟამად 3 შშმ ბავშვი და 14 შშმ პირი სარგებლობს.

მეტი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით:

მის.: სოფ. საგურამო (ყოფილი საგურამოს ობოლ და მზრუნველობამოკლებულ ბავშვთა სააღმზრდელო დაწესებულება)

ტელ.: 598 45 45 63

0 431 25 13 30

info@edec.ge

Skip to content