გახდი დონორი

EDEC– ში ჩვენ ვამაყობთ იმით, რასაც ვაკეთებთ იმ ოჯახებისთვის, რომლებიც მუშაობენ უმუშევრობისა და სიღარიბის დასაძლევად, მაგრამ დაფინანსების საჭიროებასა და არსებულ თანხას შორის მნიშვნელოვანი დისბალანსია.

მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ კონკრეტული პროექტებისთვის ვიღებთ საერთაშორისო დონორი ორგანიზაციების გრანტებს და სახელმწიფო დაფინანსებას, ამ თანხას ახლავს მკაცრი წესები, თუ როდის და სად შეიძლება მათი გამოყენება, რაც თავის მხრივ ზღუდავს ჩვენი დახმარების შესაძლებლობებს იმ ოჯახების გაძლიერებაში, რომლებიც ჩვენზე არიან დამოკიდებულნი.

დონაციით თქვენ შეგიძლიათ წვლილი შეიტანოთ:

  • შშმ ბავშვთა და პირთა დღის ცენტრების განვითარებაში
  • დევნილთა განათლებასა და დასაქმებაში

ჩვენი დონორები

Skip to content