სერვისები

დროის
ბანკი

ენისა და
მეტყველების სერვისი

ბიზნეს
კონსულტაციები

საკონფერენციო
სივრცე

დროის ბანკი

მოხალისეობის კულტურის პოპულარიზაციისთვის ორგანიზაციამ „განათლების განვითარების და დასაქმების ცენტრი“ ორმხრივი მოხალისეობის პლატფორმა  „დროის ბანკი“ დანერგა. „დროის ბანკი“ ევროკავშირის მხარდაჭერილი პროექტის „სამოქალაქო საზოგადოების განვითარების ინიციატივა“ ფარგლებში დაინერგა. 

რა არის „დროის ბანკი“?

„დროის ბანკი“ არის სისტემა, რომლის მეშეობითაც შეგვიძლია გავიგოთ ვის სჭირდება დახმარება  და ვინ არის მზად ჩვენი დახმარებისთვის!

 • ეს არის ორმხრივი მოხალისეობის ფორმა, რომლის ქვაკუთხედი გაცემა და მიღებაა.
 • დროის ბანკი ხელს უწყობს ადამიანებს შორის უნარებისა და შესაძლებლობების გაცვლას.
 • „დროის ბანკი“ დროს იყენებს, როგორც საზომს. დროის კრედიტი, ეს არის ვალუტა, რომელსაც მომსახურებაში ფულის ნაცვლად იხდი.
 • „დროის ბანკის“ წევრები თავიანთი საქმიანობის ერთ საათს „დროის ბანკში“ აბანდებენ. ამასთანავე მათ აქვთ უფლება საჭიროების შემთხვევაში ეს 1 საათი  „გამოითხოვონ“ მათთვის მნიშვნელოვანი საქმის შესასრულებლად.
 • დრო აღირიცხება სპეციალურად შექმნილ ელექტრონულ მონაცემთა ბაზაში – www.timerepublik.com

დროის ბანკის შექმნის ისტორია:

 • „დროის ბანკს“ საფუძველი ამერიკის შეერთებულ შტატებში, გასული საუკუნის 80-იან წლებში ჩაეყარა. უფლებადამცველმა ედგარ ს. კანმა, შექმნა პირველი საცდელი პროგრამა ‘’Time Dollar’’.
 • „დროის ბანკი“ გავრცელებულია მთელ მსოფლიოში. განსაკუთრებით წარმატებით პლატფორმა ინგლისში მუშაობს. სულ რაღაც 5 წელიწადში 140 დროის ბანკი გაჩნდა და მასში ისეთი ადამიანებიც ჩაერთნენ, ვისაც სოციალური კავშირები და კაპიტალი ნაკლებად აღელვებდა.

ენისა და მეტყველების სერვისი

მოგვმართეთ მეტყველების დარღვევის დროული დიაგნოსტიკისთვის!

პირველი კონსულტაცია უფასოა!

ენისა და მეტყველების თერაპიის სერვისს  „განათლების განვითარების და დასაქმების ცენტრი” „ლოგომედი – მეტყველების განვითარების და კორექციის ცენტრთან“ პარტნიორობით ახორციელებს.  

ვინ არიან ენისა და მეტყველების თერაპიის მომხმარებლები?

 • 2–დან 14 წლამდე ბავშვები;
 • 15–18 წლის მოზარდები;
 • 18–40 წლამდე ზრდასრულები. 

  

რას გულისხმობს თერაპია თითოეული მომხმარებლისთვის?

 • საჭიროების შეფასებას და დიაგნოზის დადგენას;
 • ინდივიდუალური სამუშაო გეგმის შედგენას, მომსახურების მიწოდებასა და მიღწეული შედეგების შეფასებას;
 • მშობლების/მომხმარებლის კონსულტირებას;

  

 რა ტიპის ენისა და მეტყველების დარღვევათა კორექცია–მკურნალობას გთავაზობთ?

 • მეტყველების ზოგადი განუვითარებლობა;
 • რეცეპტული ტიპის მეტყველების დარღვევა;
 • ექსპრესული ტიპის მეტყველების დარღვევა;
 • დიზართრია;
 • რინოლალია;
 • აფაზია;
 • ტაქილალია;
 • ბრადილალია;
 • ლოგონევროზი.

  

რა პედაგოგიურ და სამედიცინო ღონისძიებებს ითვალისწინებს კომპლექსური თერაპია?

 • საარტიკულაციო აპარატის პირდაპირ მასაჟს;
 • საარტიკულაციო აპარატის ვიბრაციულ მასაჟს;
 • პერიფერული სამეტყველო ზონების რეფლექსთერაპიულ სტიმულაციას;
 • სუნთქვით ვარჯიშს;
 • დიქციურ ტრენინგს;
 • სამეტყველო ხმის გავარჯიშებას;
 • ნატიფი და მსხვილი მოტორიკის განვითარებას;
 • ფონემური სმენის გავარჯიშება–სტიმულაციას;
 • ლექსიკური მარაგის გამდიდრებას;
 • ფრაზეოლოგიური მეტყველების განვითარებას;
 • კომპიუტერულ კორექციას;
 • ფიზიოთერაპიას;
 • ფსიქოთერაპიას;
 • დიქციურ და დიაფრაგმულ სუნთქვის გავარჯიშებას;

  

საკონტაქტო ინფორმაცია:

მისამართი: გრიშაშვილის მე-4 შეს. #8
ელ. ფოსტა: info@edec.ge
მობილური: 551 18 18 70
ოფისი: (0431) 25-13-33 

ბიზნესის საკონსულტაციო ცენტრი

განათლების განვითარების და დასაქმების ცენტრი გთავაზობთ უფასო ბიზნეს-საკონსულტაციო მომსახურებას. ბიზნეს საკონსულტაციო ცენტრის მიზანია მცირე და საშუალო ბიზნესის გაძლიერებით რეგიონის ეკონომიკური განვითარების ხელშეწყობა. უფასო კონსულტაციით სარგებლობა შეუძლიათ მცირე და საშუალო ბიზნეს საქმიანობის წამოწყებით დაინტერესებულ პირებს: 

 • ახალგაზრდებს;
 • ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენლებს;
 • სოფლად მცხოვრებ ქალებს; 
 • იძულებით გადაადგილებულ პირებს; 
 • შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებს;
 • შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვების მშობლებს/მეურვეებს ან ოჯახის წევრებს;

ბიზნეს საკონსულტაციო ცენტრი გთავაზობთ შემდეგ მომსახურებას:

 • ბიზნეს დაგეგმარებაში დახმარება;
 • ფინანსური ანალიზი, ფინანსური მოდელის შემუშავება;
 • მარკეტიგული ანალიზი, ბაზრის კვლევა და მარკეტინგული სტრატეგიის შემუშავება; 
 • ახალი პროდუქციის განვითარება და ზრდის სტრატეგიების შემუშავება; 
 • ბიზნესის წამოწყებისთვის და განვითარებისთვის რესურსების მოძიებაში დახმარება;
 • საინვესტიციო პროექტის და ბიზნეს გეგმის მომზადებაში დახმარება;
 • ექსპორტის შესაძლებლობის ანალიზი, ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი სავაჭრო სივრცის შესახებ შეთანხმების ფარგლებში (DCFTA) ექსპორტთან დაკავშირებულ საკითხებში კონსულტაცია;
 • აგრობიზნესების და სასოფლო სამეურნეო კოოპერატივების რჩევები იურიდიულ, ექსტენციის და ბიზნესის განვითარების საკითხებში; 

  

საკონტაქტო ინფორმაცია:

მისამართი: ინგოროყვას #64, 4600, ქუთაისი
ელ. ფოსტა: bcc@edec.ge
ოფისი: (0431) 25-13-30 

ტრენინგ ცენტრი

განათლების განვითარების და დასაქმების ცენტრი გთავაზობთ კომფორტულ და თანამედროვედ აღჭურვილ საკონფერენციო სივრცეებს.

 
ჩვენი უპირატესობები:
 
 • ცენტრალური ადგილმდებარეობა;
 • ხელმისაწვდომი ფასი;
 • თანამედროვე ტექნიკური აღჭურვილობა;
 • კვებით მომსახურება;
Previous
Next
 
სივრცე I – გათვლილია მცირე და საშუალო ჯგუფებზე, მთლიანი ფართი 30 მ2
 
 • თეატრალური წყობა – 30 პერსონა
 • U – ფორმა – 16 პერსონა
 • ბარის სტილი – 15 პერსონა
 
სივრცე II – გათვლილია მცირე და საშუალო ჯგუფებზე, აღჭურვილია კომპიუტერული ტექნიკით (12 პერსონალური კომპიუტერი). მთლიანი ფართი 24 მ2
მაქსიმალური რაოდენობა 12 პერსონა
 
სივრცე III – მთლიანი ფართი 24 მ2
გათვლილია 7–8 კაციანი მცირე ჯგუფებისთვის
 
სივრცე IV – გათვლილია მცირე და საშუალო ჯგუფებზე, მთლიანი ფართი 30 მ2
მრგვალი მაგიდა – 15 პერსონა
 
საკონტაქტო ინფორმაცია:
მისამართი: გრიშაშვილის მე-4 შეს. #8 4600, ქუთაისი
ელ. ფოსტა: info@edec.ge
მობილური: 551 18 18 70
ოფისი: (0431) 25-13-33 
Skip to content