დღის ცენტრების სპეციალისტებისთვის ჩატარდა ქცევის მართვის სტრატეგიების შესახებ შეხვედრა

ძნელად თუ მოიძებნება მშობელი/აღმზრდელი, ვისაც არ შექმნია გარკვეული სირთულეები ბავშვის ქცევასთან დაკავშირებით. განსაკუთრებით ძნელი გასამკლავებელი ბავშის ქცევა COVID-19 პანდემიის დროს გახდა, როცა ბავშვებს ერთ სივრცეში დიდი დროის გატარება მოუწიათ.

ქცევის, ისევე, როგორც ნებისმიერი რამის სწავლა არ ხდება თავისთავად. ის, თუ რამდენად ჩართავს ბავშვი ამა თუ იმ ქცევას თავის ყოველდღიურაბაში და რამდენად ხშირად განახორციელებს მას, დამოკიდებულია გარკვეულ ფაქტორებზე. იმისათვის, რომ მოვახდინოთ ამ ფაქტორთა იდენტიფიცირება, საჭიროა ყურადღება გავამახვილოთ არა მხოლოდ უშუალოდ ქცევაზე, არამედ იმაზეც, თუ რა უსწრებს წინ ამ ქცევას, რა მოსდევს მას შედეგად და რა სიტუაციაში ხორციელდება იგი.

განათლების განვითარების და დასაქმების ცენტრსა და ი. ციციშვილის ბავშვთა ფსიქოლოგიური სამსახურის თანამშრომლობის ფარგლებში შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვთა მშობლებისთვის და დღის ცენტრების სპეციალისტებისთვის ჩატარდა ქცევის
მართვის სტრატეგიების შესახებ შეხვედრა.

შეხვედრამ საინტერესოდ და სასარგებლოდ ჩაიარა. მშობლებმა მიიღეს ინდივიდუალური რეკომენდაციები, თავიანთ შვილებთან მუშაობის სტრატეგიებთან დაკავშირებით.

განათლების განვითარების და დასაქმების ცენტრი მადლობას უხდის ი. ციციშვილის ბავშვთა ფსიქოლოგიური სამსახურის სპეციალისტებს ხანგრძლივი თანამშრომლობისთვის.

მოხალისეობის კვირეულის ფარგლებში, განათლების განვითარების და დასაქმების ცენტრის (EDEC) ინიციატივას – მთელი კვირის განმავლობაში ახალგაზრდების ჩართულობით განხორციელდეს  გარემოზე ზრუნვის სიმბოლური  აქტივობები, ამჯერად  ქუთაისის შშმ
2022 წლის 5 დეკემბერს, ევროკავშირის მხარდაჭერით, განათლების განვითარების და დასაქმების ცენტრმა (EDEC), მოხალისეობის საერთაშორისო დღესთან დაკავშირებით ქ. ქუთაისში გამოფენა გამართა, რომელშიც მონაწილეობდნენ ახალგაზრდები (უფროსკლასელები,
2 დეკემბერს, ქალაქ ბათუმში, განათლების განვითარების და დასაქმების ცენტრმა (EDEC), პროექტის „ჩემი სახლის მმართველი – შესაძლებლობები ნდობის მშენებლობისთვის” ფარგლებში შემაჯამებელი შეხვედრა გამართა. ღონისძიების მიზანი
Skip to content