დღის ცენტრების სპეციალისტებისთვის ჩატარდა ქცევის მართვის სტრატეგიების შესახებ შეხვედრა

ძნელად თუ მოიძებნება მშობელი/აღმზრდელი, ვისაც არ შექმნია გარკვეული სირთულეები ბავშვის ქცევასთან დაკავშირებით. განსაკუთრებით ძნელი გასამკლავებელი ბავშის ქცევა COVID-19 პანდემიის დროს გახდა, როცა ბავშვებს ერთ სივრცეში დიდი დროის გატარება მოუწიათ.

ქცევის, ისევე, როგორც ნებისმიერი რამის სწავლა არ ხდება თავისთავად. ის, თუ რამდენად ჩართავს ბავშვი ამა თუ იმ ქცევას თავის ყოველდღიურაბაში და რამდენად ხშირად განახორციელებს მას, დამოკიდებულია გარკვეულ ფაქტორებზე. იმისათვის, რომ მოვახდინოთ ამ ფაქტორთა იდენტიფიცირება, საჭიროა ყურადღება გავამახვილოთ არა მხოლოდ უშუალოდ ქცევაზე, არამედ იმაზეც, თუ რა უსწრებს წინ ამ ქცევას, რა მოსდევს მას შედეგად და რა სიტუაციაში ხორციელდება იგი.

განათლების განვითარების და დასაქმების ცენტრსა და ი. ციციშვილის ბავშვთა ფსიქოლოგიური სამსახურის თანამშრომლობის ფარგლებში შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვთა მშობლებისთვის და დღის ცენტრების სპეციალისტებისთვის ჩატარდა ქცევის
მართვის სტრატეგიების შესახებ შეხვედრა.

შეხვედრამ საინტერესოდ და სასარგებლოდ ჩაიარა. მშობლებმა მიიღეს ინდივიდუალური რეკომენდაციები, თავიანთ შვილებთან მუშაობის სტრატეგიებთან დაკავშირებით.

განათლების განვითარების და დასაქმების ცენტრი მადლობას უხდის ი. ციციშვილის ბავშვთა ფსიქოლოგიური სამსახურის სპეციალისტებს ხანგრძლივი თანამშრომლობისთვის.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
2022  წლის 21 მაისს, ევროკავშირის მიერ მხარდაჭერილი პროექტის „სამოქალაქო საზოგადოების ინიციატივა“ ფარგლებში, განათლების განვითარების და დასაქმების ცენტრის (EDEC) და შიდა ქართლის რეგიონული ჰაბის –
დღეს, კიდევ ერთი წარმატებული დასაქმების შესახებ გიამბობთ. 22 წლის ანანო გუმბერიძემ პროექტის შესახებ მეგობრისგან შეიტყო, ქუთაისის დასაქმების ცენტრში მივიდა და დასაქმების კონსულტანტებთან გასაუბრება გაიარა.
ვაკანსიის დასახელება: საგურამოს შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვთა და პირთა დღის ცენტრის პედაგოგი ვაკანსიის ადგილმდებარეობა: საგურამო მომწოდებელი: განათლების განვითარების და დასაქმების ცენტრი გამოქვეყნების თარიღი:  2022
Skip to content