დღის ცენტრების სპეციალისტებისთვის ჩატარდა ქცევის მართვის სტრატეგიების შესახებ შეხვედრა

ძნელად თუ მოიძებნება მშობელი/აღმზრდელი, ვისაც არ შექმნია გარკვეული სირთულეები ბავშვის ქცევასთან დაკავშირებით. განსაკუთრებით ძნელი გასამკლავებელი ბავშის ქცევა COVID-19 პანდემიის დროს გახდა, როცა ბავშვებს ერთ სივრცეში დიდი დროის გატარება მოუწიათ.

ქცევის, ისევე, როგორც ნებისმიერი რამის სწავლა არ ხდება თავისთავად. ის, თუ რამდენად ჩართავს ბავშვი ამა თუ იმ ქცევას თავის ყოველდღიურაბაში და რამდენად ხშირად განახორციელებს მას, დამოკიდებულია გარკვეულ ფაქტორებზე. იმისათვის, რომ მოვახდინოთ ამ ფაქტორთა იდენტიფიცირება, საჭიროა ყურადღება გავამახვილოთ არა მხოლოდ უშუალოდ ქცევაზე, არამედ იმაზეც, თუ რა უსწრებს წინ ამ ქცევას, რა მოსდევს მას შედეგად და რა სიტუაციაში ხორციელდება იგი.

განათლების განვითარების და დასაქმების ცენტრსა და ი. ციციშვილის ბავშვთა ფსიქოლოგიური სამსახურის თანამშრომლობის ფარგლებში შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვთა მშობლებისთვის და დღის ცენტრების სპეციალისტებისთვის ჩატარდა ქცევის
მართვის სტრატეგიების შესახებ შეხვედრა.

შეხვედრამ საინტერესოდ და სასარგებლოდ ჩაიარა. მშობლებმა მიიღეს ინდივიდუალური რეკომენდაციები, თავიანთ შვილებთან მუშაობის სტრატეგიებთან დაკავშირებით.

განათლების განვითარების და დასაქმების ცენტრი მადლობას უხდის ი. ციციშვილის ბავშვთა ფსიქოლოგიური სამსახურის სპეციალისტებს ხანგრძლივი თანამშრომლობისთვის.

საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკის საგამოფენო დარბაზში ევროკავშირის მხარდაჭერით შექმნილი წიგნის – „მარნის მასპინძლის“ პრეზენტაცია გაიმართა.  სახელმძღვანელოს წარდგენა განათლების განვითარების და დასაქმების ცენტრის მიერ (EDEC),
2023 წლის 15 მარტს, განათლების განვითარების და დასაქმების ცენტრმა (EDEC), ევროკავშირის მიერ მხარდაჭერილი პროექტის „ისწავლე დასაქმებისთვის“ ფარგლებში, გორში, თემატური შეხვედრა გამართა, რომლის მიზანი იყო
10 მარტს, განათლების განვითარების და დასაქმების ცენტრმა (EDEC), დუშეთის მუნიციპალიტეტის მერიაში,  საორგანიზაციო კომიტეტის წევრებისთვის ტრენინგი გამართა, რომლის მიზანს წარმოადგენდა მონაწილეებისთვის მოსახლეობის ფორუმის/დასახლების საერთო კრების
Skip to content