დღის ცენტრების სპეციალისტებისთვის ჩატარდა ქცევის მართვის სტრატეგიების შესახებ შეხვედრა

ძნელად თუ მოიძებნება მშობელი/აღმზრდელი, ვისაც არ შექმნია გარკვეული სირთულეები ბავშვის ქცევასთან დაკავშირებით. განსაკუთრებით ძნელი გასამკლავებელი ბავშის ქცევა COVID-19 პანდემიის დროს გახდა, როცა ბავშვებს ერთ სივრცეში დიდი დროის გატარება მოუწიათ.

ქცევის, ისევე, როგორც ნებისმიერი რამის სწავლა არ ხდება თავისთავად. ის, თუ რამდენად ჩართავს ბავშვი ამა თუ იმ ქცევას თავის ყოველდღიურაბაში და რამდენად ხშირად განახორციელებს მას, დამოკიდებულია გარკვეულ ფაქტორებზე. იმისათვის, რომ მოვახდინოთ ამ ფაქტორთა იდენტიფიცირება, საჭიროა ყურადღება გავამახვილოთ არა მხოლოდ უშუალოდ ქცევაზე, არამედ იმაზეც, თუ რა უსწრებს წინ ამ ქცევას, რა მოსდევს მას შედეგად და რა სიტუაციაში ხორციელდება იგი.

განათლების განვითარების და დასაქმების ცენტრსა და ი. ციციშვილის ბავშვთა ფსიქოლოგიური სამსახურის თანამშრომლობის ფარგლებში შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვთა მშობლებისთვის და დღის ცენტრების სპეციალისტებისთვის ჩატარდა ქცევის
მართვის სტრატეგიების შესახებ შეხვედრა.

შეხვედრამ საინტერესოდ და სასარგებლოდ ჩაიარა. მშობლებმა მიიღეს ინდივიდუალური რეკომენდაციები, თავიანთ შვილებთან მუშაობის სტრატეგიებთან დაკავშირებით.

განათლების განვითარების და დასაქმების ცენტრი მადლობას უხდის ი. ციციშვილის ბავშვთა ფსიქოლოგიური სამსახურის სპეციალისტებს ხანგრძლივი თანამშრომლობისთვის.

16 მაისს, კოლეჯში „იბერია“ ღია კარის დღე გაიმართა, რომელმაც სხვადასხვა პროფესიით დაინტერესებული ქუთაისის საჯარო სკოლების (41; 9; 33; 29; 17) მოსწავლეები გააერთიანა. პროფესიებით დაინტერესებულ
„ჩემი იდეა იყო შემექმნა საბანაკე ტიპის ორთვიანი აკადემია, სადაც სკოლის მოსწავლეები ნულოვანი გამოცდილებით დაიწყებდნენ ყველა იმ უნარის შესწავლას და გამოყენებას, რომელიც წაახალისებდა და გააუმჯობესებდა
ფესიული პროგრამების პოპულარიზაციის მიზნით, კოლეჯ კონსტრუქტ2ში საგანმანათლებლო პროგრამების ღია კარის დღე მოეწყო. ღონისძიებას 200-მდე ზესტაფონისა და ხარაგაულის სკოლის მოსწავლე დაესწრო, რომლებიც ადგილზე გაეცნენ ამომწურავ
Skip to content