თანასწორგანმანათლებელთა 21 დღიანი ონლაინ ტრენინგ–კურსის მეორე ეტაპი განხორციელდა

პროექტის „დევნილთა უფლებების დაცვა Covid-19 კრიზისის დროს საქართველოში“ ფარგლებში, თანასწორგანმანათლებელთა 21 დღიანი ონლაინ ტრენინგ–კურსის მეორე ეტაპი განხორციელდა, რომელიც გულისხმობდა 4 დღიანი ონლაინ ტრენინგის ჩატარებას თემაზე: „ტოლერანტობა, მშვიდობის მშენებლობა, მრავალფეროვნება“.
ტრენინგები მოწვეულმა ტრენერებმა ელიკო ბენდელიანმა და ნინი კობახიძემ ჩაატარეს.
ტრენინგების შედეგად მონაწილეებმა:
  • გაიცნეს კონფლიქტის არსი, მისი ფაზებს, დინამიკა და მართვის მეთოდები. შედეგად ისინი შეძლებენ გააანალიზონ კონფლიქტის კონტექსტი;
  • მიიღეს ცოდნა და ინფორმაციის მრავალფეროვნებისა და ტოლერანტობის საკითებზე; მშვიდობის მშენებლობის, სათემო მშვიდობის მშენებლობისა და მშვიდობის კულტურის შესახებ; ქვეყანაში სამშვიდობო კუთხით მიმდინარე პროცესების, ძალისხმევისა და ახლაგაზრდული პროექტების შესახებ; იდენტობის, სტერეოტიპების, დისკრიმინაციის, მიმღებლობისა და ჩართულობის შესახებ;
  • მონაწილეებს შესაძლებლობა ჰქონდათ გაეცნობიერებინათ ტოლერანტობისა და კონფლიქტის არაძალადობრივი მეთოდებით გადაჭრის მნიშვნელობა და მიეღოთ პრაქტიკული ცოდნა და უნარები სათემო, სამშვიდობო იდეების ინიცირებისა და განხორციელების შესახებ.

პროექტის მიზანია ხელი შეუწყოს იძულებით გადაადგილებულ და კონფლიქტის შედეგად დაზარალებულ ახალგაზრდებს ჩაერთონ კოვიდ – 19 პანდემიის შედეგად თავიანთ თემში შექმნილი გამოწვევებისა და პრობლემების გადაჭრაში.

საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკის საგამოფენო დარბაზში ევროკავშირის მხარდაჭერით შექმნილი წიგნის – „მარნის მასპინძლის“ პრეზენტაცია გაიმართა.  სახელმძღვანელოს წარდგენა განათლების განვითარების და დასაქმების ცენტრის მიერ (EDEC),
2023 წლის 15 მარტს, განათლების განვითარების და დასაქმების ცენტრმა (EDEC), ევროკავშირის მიერ მხარდაჭერილი პროექტის „ისწავლე დასაქმებისთვის“ ფარგლებში, გორში, თემატური შეხვედრა გამართა, რომლის მიზანი იყო
10 მარტს, განათლების განვითარების და დასაქმების ცენტრმა (EDEC), დუშეთის მუნიციპალიტეტის მერიაში,  საორგანიზაციო კომიტეტის წევრებისთვის ტრენინგი გამართა, რომლის მიზანს წარმოადგენდა მონაწილეებისთვის მოსახლეობის ფორუმის/დასახლების საერთო კრების
Skip to content