თანასწორგანმანათლებელთა 21 დღიანი ონლაინ ტრენინგ–კურსის მეორე ეტაპი განხორციელდა

პროექტის „დევნილთა უფლებების დაცვა Covid-19 კრიზისის დროს საქართველოში“ ფარგლებში, თანასწორგანმანათლებელთა 21 დღიანი ონლაინ ტრენინგ–კურსის მეორე ეტაპი განხორციელდა, რომელიც გულისხმობდა 4 დღიანი ონლაინ ტრენინგის ჩატარებას თემაზე: „ტოლერანტობა, მშვიდობის მშენებლობა, მრავალფეროვნება“.
ტრენინგები მოწვეულმა ტრენერებმა ელიკო ბენდელიანმა და ნინი კობახიძემ ჩაატარეს.
ტრენინგების შედეგად მონაწილეებმა:
  • გაიცნეს კონფლიქტის არსი, მისი ფაზებს, დინამიკა და მართვის მეთოდები. შედეგად ისინი შეძლებენ გააანალიზონ კონფლიქტის კონტექსტი;
  • მიიღეს ცოდნა და ინფორმაციის მრავალფეროვნებისა და ტოლერანტობის საკითებზე; მშვიდობის მშენებლობის, სათემო მშვიდობის მშენებლობისა და მშვიდობის კულტურის შესახებ; ქვეყანაში სამშვიდობო კუთხით მიმდინარე პროცესების, ძალისხმევისა და ახლაგაზრდული პროექტების შესახებ; იდენტობის, სტერეოტიპების, დისკრიმინაციის, მიმღებლობისა და ჩართულობის შესახებ;
  • მონაწილეებს შესაძლებლობა ჰქონდათ გაეცნობიერებინათ ტოლერანტობისა და კონფლიქტის არაძალადობრივი მეთოდებით გადაჭრის მნიშვნელობა და მიეღოთ პრაქტიკული ცოდნა და უნარები სათემო, სამშვიდობო იდეების ინიცირებისა და განხორციელების შესახებ.

პროექტის მიზანია ხელი შეუწყოს იძულებით გადაადგილებულ და კონფლიქტის შედეგად დაზარალებულ ახალგაზრდებს ჩაერთონ კოვიდ – 19 პანდემიის შედეგად თავიანთ თემში შექმნილი გამოწვევებისა და პრობლემების გადაჭრაში.

„პროექტის მიზანი  წალკის მუნიციპალიტეტში არსებული პრობლემების: ცხოველების დაცვა და განათლების ხარისხის გაუმჯობესება  წვლილის შეტანა იყო“. –  ბარეთის საჯარო სკოლის საინიციატივო ჯგუფის ხელმძღვანელი მარიამ ელოშვილი
ტენდერი გამოცხადებულია განათლების განვითარების და დასაქმების ცენტრის პროექტის „უკრაინაში, მოლდოვაში, საქართველოსა და სომხეთში მცხოვრები ახალგაზრდების კარიერის მართვის და სოციალური მეწარმეობის უნარების განვითარება, სოციალური სტუდენტური
ქუთაისის ი.გოგებაშვილის პირველი საავტორო სკოლის  მე-11 კლასის მოსწავლე ელისაბედ გოშხეთელიანი, EDEC-ის მიერ შექმნილი ონლაინ სწავლების პლატფორმის elearning.edec.ge პირველი კურსდამთავრებულია, რომელმაც წარმატებით გაიარა ონლაინ კურსი „ყველაფერი
Skip to content