იაპონიის საელჩოს მხარდაჭერით ბაღდათის მუნიციპალიტეტში სოციალური ინკლუზიის ცენტრი აშენდა

იაპონიის საელჩოს ფინანსური მხარდაჭერით, „ადამიანის უსაფრთხოების საგრანტო პროგრამის – (GGP)“ ფარგლებში, ბაღდათის მუნიციპალიტეტში, შეზღუდული  შესაძლებლობის მქონე ბავშვებისა და პირებისთვის  სოციალური ინკლუზიის ცენტრის აშენება გახდა შესაძლებელი. მიმდინარე ეტაპზე ხორციელდება ცენტრის რეაბილიტაცია და რემონტი. სოციალური ინკლუზიის ცენტრი მუნიციპალიტეტში მცხოვრებ 30 შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირს მოემსახურება და ხელს შეუწყობს მათი ინდივიდუალური, ფუნქციური, აკადემიური, სოციალური და პროფესიული უნარების განვითარებასა და საზოგადოებაში სრულფასოვან ინტეგრაციას. ბენეფიციარები უზრუნველყოფილი იქნებიან ორჯერადი კვებით,  საჭიროების შემთხვევაში – ამბულატორიული სამედიცინო და ფსიქოლოგიური მომსახურებით, ცენტრში მიყვანისა და შინ დაბრუნების სერვისით. სოციალური ინკლუზიის ცენტრის მომსახურების პარალელურად, ბაღდათის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ბავშვები და პირები ჩართულნი იქნებიან მეტყველების თერაპიაში.

გარდა ამისა, სერვისის ფარგლებში,  ბენეფიციარებს, მათი ოჯახის წევრებს და ბაღდათის მუნიციპალიტეტში მცხოვრებ სხვა სამუშაოს მაძიებლებლებს შესთავაზებს პროფესიული ორიენტაციის, კარიერის დაგეგმვისა და დასაქმების მომსახურებას.

ყოველწლიურად, სოციალური ინკლუზიის ცენტრი მინიმუმ 120 შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირს და მათი ოჯახის დაახლოებით 50 წევრს მიაწვდის საჭიროებებზე დაფუძნებულ სერვისებს.

ბაღდათის მუნიციპალიტეტში სოციალური ინკლუზიის ცენტრის მაღალი სტანდარტების შესაბამისად კეთილმოწყობა, აღჭურვა და სივრცის სტრუქტურულად მოწყობა გააუმჯობესებს ბენეფიციართა ჩართულობას აქტივობების პროცესში, მათ ინტერაქციას თემის წევრებთან, ხოლო პერსონალს საშუალებას მისცემს უზრუნველყოს ხარისხიანი მომსახურების მიწოდება.

„საბოლოოდ, პანკისის ხეობაში, გვეყოლება 30-ზე მეტი ახალგაზრდა ქალი, რომლებიც თავიანთ თემში პოზიტიური ცვლილებებს დაუდებენ საფუძველს და პანკისის ხეობაში არსებული მდგომარეობის გაუმჯობესებაზე აქტიურად იმუშავებენ”. –
2024 წლის 15 აპრილს, პროექტის „სოციალური მეწარმეობის უნარების გაძლიერება პროფესიულ სასწავლებლებში“ ფარგლებში, საპილოტედ შერჩეულ კოლეჯი “იბერია” – ის სტუდენტებთან საინფორმაციო შეხვედრა გაიმართა. შეხვედრის მიზანი
„პროექტის განხორციელებით კიდევ უფრო გააქტიურდება  არაფორმალური განათლება სკოლასა და თემში. მოსწავლეები, გარემოსდაცვით საკითხებზე მიღებულ ცოდნასა და გამოცდილებას მოხალისეობრივად გაუზიარებენ თავიანთ თანატოლებს.“ ინგა მოსიძე. სსიპ ხელვაჩაურის
Skip to content