საგურამოს შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვთა და პირთა დღის ცენტრში ,,იალონი” სააღდგომო გამოფენა/გაყიდვა გაიმართა

საგურამოს შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვთა და პირთა დღის ცენტრში ,,იალონი” სააღდგომო გამოფენა/გაყიდვა გაიმართა, რომელზეც  ადგილობრივი თვითმმართველობის, სკოლებისა და სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების, ილია წინამძღვრიშვილის სახელობის კოლეჯის წარმომადგენლები, სსიპ–სახელმწიფო ზრუნვისა და ტრეფიკინგის მხვერპლთა, დაზარალებულთა დახმარების სააგენტოს, მცხეთა-მთიანეთის რეგიონული ცენტრის უფროსი და სოციალური მუშაკები იყვნენ მოწვეულნი.

გამოფენას ასევე დღის ცენტრების სერვისით მოსარგებლეთა მშობლები, მეგობრები და ადგილობრივი თემის წევრები ესწრებოდნენ.

სააღდგომო სამზადისში განათლების განვითარების და დასაქმების ცენტრის (EDEC) მიერ ადმინისტრირებული ყველა დღის ცენტრი ჩაერთო. პედაგოგებმა სერვისით მოსარგებლეებთან ერთად სხვადასხვა სააღდგომო სიმბოლოები დაამზადეს და კვერცხები წითლად შეღებეს.

1. შესავალი არასამთავრობო ორგანიზაცია განათლების განვითარების და დასაქმების ცენტრი 2008 წელს დაარსდა და მისი მისიაა ფორმალური და არაფორმალური განათლებისა და დასაქმების სფეროში არსებული გამოწვევების
1. შესავალი არასამთავრობო ორგანიზაცია განათლების განვითარების და დასაქმების ცენტრი 2008 წელს დაარსდა და მისი მისიაა ფორმალური და არაფორმალური განათლებისა და დასაქმების სფეროში არსებული გამოწვევების
ჰამბურგში ქართველი პარტნიორების სასწავლო ვიზიტი დასრულდა. პროექტის „ჩემი სახლის მმართველი – შესაძლებლობები ნდობის მშენებლობისთვის (ჰაუსმასტერი 4)“ ფარგლებში განათლების განვითარების და დასაქმების ცენტრის (EDEC) ,
Skip to content