საინფორმაციო შეხვედრა აფხაზეთიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა ჩასახლების ობიექტების წარმომადგენლებთან

განათლების განვითარების და დასაქმების ცენტრში გაიმართა საინფორმაციო შეხვედრა ქ. ქუთაისში მდებარე, აფხაზეთიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა ჩასახლების ობიექტების წარმომადგენლებთან.
ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების თავმჯდომარეებს მიეწოდათ ინფორმაცია პროექტის ,,სწავლა, წვრთნა, მიღწევა და კავშირების დამყარება დასაქმებისთვის!“(ისწავლე დასაქმებისთვის) შესახებ.
შეხვედრა მიზნად ისახავდა ინფორმაციის გავრცელების ხელშეწყობას პროექტის ერთ–ერთ სამიზნე ჯგუფთან, დევნილ ოჯახებთან.
პროექტის ფარგლებში სამუშაოს მაძიებლები: გაივლიან პროფესიული მომზადების/ან გადამზადების კურსს; ჩაერთვებიან ანაზღაურებადი სტაჟირების პროგრამაში; გაიავლიან უფასო ტრენინგს CV–ის მომზადებისა და სამუშაოს ძიების ტექნიკების შესახებ; შეძლებენ მოიძიონ მათთვის საინტერესო სამსახური და დასაქმდნენ კარიერის დაგეგმვის კონსულტანტის დახმარებით.
შეხვედრაზე მოწვეულმა პირებმა პროექტის მიმართ გამოხატეს დიდი დაინტერესება, გამოთქვეს მზაობა, თავადაც ისარგებლონ საჭიროების მიხედვით არსებული სერვისებით და ინფორმაცია გააცნონ დასახლებაში მცხოვრებ სხვა დევნილ ოჯახებსაც.
პროექტს „სწავლა, წვრთნა, მიღწევა და კავშირების დამყარება დასაქმებისთვის! (ისწავლე დასაქმებისთვის!)“ განათლების განვითარების და დასაქმების ცენტრი (EDEC), თელავის განათლების განვითარების და დასაქმების ცენტრთან (TEDEC), აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის დასაქმების სააგენტოსთან (EAARA), ფონდთან „აფხაზინტერკონტი“ (AIC) და გურიის ახალგაზრდულ რესურსცენტრთან (GYRC) ერთად, ევროკავშირის ფინანსური მხარდაჭერით ახორციელებს.
2024 წლის 14 თებერვალს, ტყიბულის მუნიციპალიტეტის მერიაში, განათლების განვითარების და დასაქმების ცენტრმა (EDEC), ფონდ „აფხაზინტერკონტთან“ (AIC) პარტნიორობით, პროექტის „მოქალაქეები ადგილობრივი განვითარებისთვის“ ფარგლებში საინფორმაციო შეხვედრა
2024 წლის 12 თებერვალს, ონის მუნიციპალიტეტის მერიაში, განათლების განვითარების და დასაქმების ცენტრმა (EDEC), ფონდ „აფხაზინტერკონტთან“ (AIC) პარტნიორობით, პროექტის „მოქალაქეები ადგილობრივი განვითარებისთვის“ ფარგლებში საინფორმაციო შეხვედრა
„მონაწილეობა და აქტიური მოქალაქეობა გულისხმობს უფლებების, საშუალებებისა და შესაძლებლობათა ქონას, ასევე საჭიროებათა შემთხვევაში მხარდაჭერას გადაწყვეტილებების მიღების პროცესში სათანადო ჩართულობით. ახალგაზრდების მონაწილეობა აღიარებული უფლებაა საერთაშორისო
Skip to content