ქართული უნივერისტეტების პერსონალისთვის ინკლუზიური განათლების შესახებ ვებინარები გაიმართა

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის კოორდინაციითა და განათლების განვითარების და დასაქმების ცენტრის მხარდაჭერით, პროექტის „ინოვაციები კურიკულუმში სოციალური ჩართულობის მხარდასაჭერად“ ფარგლებში, შვიდი ონლაინ შეხვედრა (ვებინარი) გაიმართა. 

 შეხვედრები მიზნად ისახავდა პროექტის პარტნიორი ქართული უნივერისტეტების აკადემიური და ადმინისტარციული პერსონალის ინფორმირებულობის გაზრდას ინკლუზიური განათლების მიმართულებით. 

 პროექტის პარტნიორი უცხოური უნივერსიტეტების წარმომადგენლებმა ქართველ კოლეგებს, ინკლუზიური საუნივერსიტეტო გარემოს შექმნის ევროპული გამოცდილება გაუზიარეს. ონალინ შეხვედრები ჩატარდა ადმინისტარციის წარმომადგენლებისთვის და პროფესორ-მასწავლებლებისთვის. შეხვედრების დროს განხილული იყო უნივერსიტეტში ინკლუზიური და ბარიერებისგან თავისუფალი გარემოს ორგანიზებისა და შეზღუდული შესაძლებლობისა და სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროებების მქონე სტუდენტების სწავლების მეთოდოლოგიის საკითხები. 

 პროექტში ჩართულია: ოთხი ქართული უნივერსიტეტი – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი (თსუ), ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი და აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი; ოთხი უცხოური უნივერსიტეტი – Transilvania University of Brașov UTBv; Univerzita Palackeho v Olomouc (PUO); UNIVERSITY OF WARSAW, UW და Philipps-Universität Marburg, UMR; სამი ადგილობრივი არასამთავრობო ორგანიზაცია, რომლებიც შეზღუდული შესაძლებლობის თემატიკაზე მუშაობენ – განათლების განვითარებისა და დასაქმების ცენტრი (EDEC), მარიანი, მოძრაობა ხელმისაწვდომი გარემო ყველასათვის და საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო.

 პროექტის მიზანია ხელი შეუწყოს საქართველოში შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალურ ინკლუზიას სკოლებში ინკლუზიური განათლების ხარისხის გაუმჯობესების გზით.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
2022  წლის 21 მაისს, ევროკავშირის მიერ მხარდაჭერილი პროექტის „სამოქალაქო საზოგადოების ინიციატივა“ ფარგლებში, განათლების განვითარების და დასაქმების ცენტრის (EDEC) და შიდა ქართლის რეგიონული ჰაბის –
დღეს, კიდევ ერთი წარმატებული დასაქმების შესახებ გიამბობთ. 22 წლის ანანო გუმბერიძემ პროექტის შესახებ მეგობრისგან შეიტყო, ქუთაისის დასაქმების ცენტრში მივიდა და დასაქმების კონსულტანტებთან გასაუბრება გაიარა.
ვაკანსიის დასახელება: საგურამოს შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვთა და პირთა დღის ცენტრის პედაგოგი ვაკანსიის ადგილმდებარეობა: საგურამო მომწოდებელი: განათლების განვითარების და დასაქმების ცენტრი გამოქვეყნების თარიღი:  2022
Skip to content