შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე (შშმ) პირთა საერთაშორისო დღე ყოველწლიურად 3 დეკემბერს აღინიშნება

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე (შშმ) პირთა საერთაშორისო დღე ყოველწლიურად 3 დეკემბერს აღინიშნება.

ამ დღის მიზანია კიდევ ერთხელ გაამახვილოს ყურადღება შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების სრული და თანასწორი ჩართულობის გაზრდასა და მათი საზოგადოებაში ინტეგრაციისა და განვითარების ხელშეწყობაზე.

განათლების განვითარების და დასაქმების ცენტრს დაარსების დღიდან არაერთი პროექტი აქვს განხორციელებული შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვთა და პირთა  უწყვეტი განათლების და დასაქმების ხელმისაწვდომობის შესაძლებლობების განვითარების მიზნით.

ორგანიზაციის მიერ ადმინისტრირებულ დღის ცენტრებში ქუთაისის, სამტრედიის, თერჯოლის, მცხეთა-მთიანეთის და თბილისის მუნიციპალიტეტებში მცხოვრები 83 შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვები და პირები იღებენ დღის ცენტრის სერვისებს. დღის ცენტრები შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვთა და პირთა სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებასა და საზოგადოებაში ინტეგრაციის ხელშეწყობას ისახავს მიზნად.

EDEC–ის ინიციატივით ასევე შეიქმნა ორი სოციალური საწარმო, რომელიც შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირებს პროფესიული გადამზადებისა და დასაქმების საშუალებას აძლევს.

მერაბ ორკოდაშვილი ამჟამად თელავში მცხობელად მუშაობს. ,,მაქვს სტაბილური სამსახური და ოჯახური სამუშაო გარემო რაც ძალიან მახარებს” ,,სამუშაოს მაძიებელი ვიყავი, როცა პროექტის შესახებ სოციალური ქსელიდან
4 აგვისტოს, ახალგაზრდული საბჭოების წევრების კომპეტენციის ამაღლების მიზნით ორგანიზებული ტრენინგები დასრულდა, რომელშიც  60 ახალგაზრდული საბჭოს წევრი და 10 რეგიონული ჰაბის წარმომადგენელი  მონაწილეობდა. ტრენინგები სამ
1. შესავალი არასამთავრობო ორგანიზაცია განათლების განვითარების და დასაქმების ცენტრი 2008 წელს დაარსდა და მისი მისიაა ფორმალური და არაფორმალური განათლებისა და დასაქმების სფეროში არსებული გამოწვევების
Skip to content