განათლების განვითარების და დასაქმების ცენტრმა მოხალისეობის კულტურის განვითარების, მოხალისეობის შესახებ საზოგადოების ცნობიერების ამაღლების და მოხალისეობრივ საქმიანობაში ახალგაზრდების ჩართულობის გაზრდის მიზნით არაერთი ღონისძიება განახორციელა.

Skip to content