ინფოგრაფიკები

ისწავლე დასაქმებისთვის!

განათლების განვითარების და დასაქმების ცენტრმა, ევროკავშირის მხარდაჭერით, პარტნიორ ორგანიზაციებთან ერთად,  “ისწავლე დასაქმებისთვის!” პროექტის განხორციელება დაიწყო.

მოხალისეობა

განათლების განვითარების და დასაქმების ცენტრმა მოხალისეობის კულტურის განვითარების, მოხალისეობის შესახებ საზოგადოების ცნობიერების ამაღლების და მოხალისეობრივ საქმიანობაში ახალგაზრდების ჩართულობის გაზრდის მიზნით არაერთი ღონისძიება განახორციელა.

მნიშვნელოვანი მიღწევები

2018-2019 წელს EDEC-მა ეკონომიკიური განვითარების, სამოქალაქო საზოგადოების განვითარების, განათლებისა და ბავშვთა დაცვის მიმართულებებით არაერთი პროექტი განახორციელა.
Skip to content