მიმდინარე პროექტები

სახელი: ინოვაციები კურიკულუმში სოციალური ჩართულობის მხარდასაჭერად (CISI)

განხორციელების პერიოდი: 2019-2021

განხორციელების არეალი: საქართველო

 

დონორები/პარტნიორები:

 1. ერაზმუს +
 2. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი (თსუ)
 3. ქუთაისის აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
 4. ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
 5. იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
 6. “მარიანი”
 7. მოძრაობა ხელმისაწვდომი გარემო ყველასათვის
 8. საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო
 9. Transilvania University of Brașov UTBv
 10. Univerzita Palackeho v Olomouc (PUO)
 11. UNIVERSITY OF WARSAW, UW
 12. Philipps-Universität Marburg, UMR

პროექტის საერთო ბიუჯეტი: €

EDEC-ის მიერ პროექტის განსახორციელებლად მიღებული ბიუჯეტი: 

მიზანი: შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური ჩართულობის ხელშეწყობა სკოლებში ინკლუზიური განათლების ხარისხის გაუმჯობესების გზით.

სამიზნე ჯგუფ(ებ)ი: სკოლები, უნივერსიტეტები და არასამთავრობო ორგანიზაციები

ბენეფიციარები: სპეციალური მასწავლებლები, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე (შშმ) პირები, სპეციალური საჭიროების მქონე (სსმ) მოსწავლეები

დაგეგმილი აქტივობები:

 1. პროექტის პარტნიორ ქართულ უნივერსიტეტებში მასწვლებლის მოსამზადებელ 300 კრედიტიან პროგრამაში სპეციალურ განათლებასთან დაკავშირებული ახალი აკადემიური კურსების/მოდულების მომზადება;
 2. სპეციალური მასწავლებლის მოსამზადებელი 60 კრედიტიანი სასერთიფიკატო პროგრამის მომზადება;
 3. მოკლე სატრენინგო პროგრამების მომზადება დაინტერესებული პირებისთვის;
 4. ინკლუზიური განათლების მხარდამჭერი ქსელის ჩამოყალიბება – სკოლების, უნივერსიტეტების, არასამთავრობო ორგანიზაციებისა სახელმწიფო უწყებების ურთიერთანამშრომლობა.

სახელი: ENGLISH SPEAKER’S CLUB

განხორციელების პერიოდი: მიმდინარე

განხორციელების არეალი: ქუთაისი

სამიზნე ჯგუფი: 18 წლიდან

შეხვედრების ინტენსივობა: კვირაში 1 დღე ( 1.5 საათი)

კურსის ღირებულება: ერთი თვე – 30 ლარი

მიზანი: მოსწავლეებმა შეისწავლონ საჯარო გამოსვლების ტექნიკები,
გამოიმუშაონ ანალიტიკური და სწრაფი აზროვნების უნარი, მათ შორის ლოგიკური და არგუმენტირებული
მსჯელობა, რომელსაც გამოიყენებენ სკოლაში, უმაღლეს სასწავლებლებში და ზოგადად, საჯარო
ცხოვრებაში.

დაგეგმილი აქტივობები: კურსის მიმდინარეობისას ჯგუფის
წევრები კვირაში ერთხელ იკრიბებიან და მათთის საინტერესო თემებზე ინგლისურ ენაზე საუბრობენ.
მიმდინარე კურსს უძღვება “მშვიდობის კორპუსის” ამერიკელი მოხალისე ელიზაბეთ
გარსია.

მოსალოდნელი შედეგი:  ENGLISH SPEAKER’S CLUB კურსის
დასრულების შემდეგ ახალგაზრდები მეტი თავდაჯერებით საუბრობენ ინგლისურ ენაზე. ვითარდება
მათი საკომუნიკაციო უნარები, რაც საშუალებას

 

სახელი: ლიდერთა სკოლა

განხორციელების პერიოდი: მიმდინარე

განხორციელების არეალი: ქუთაისი

სამიზნე ჯგუფი: 16-22 წლის ახალგაზრდები

სკოლაში სწავლის ღირებულება: 600 ლარი (საშეღავათო ფასით ისარგებლებს და 550 ლარს გადაიხდის სკოლის ის მოსწავლე, რომელიც ერთიანად დაფარავს სწავლის საფასურს, ასევე EDEC- ის  სხვა ფასიან პროგრამაში ჩართული პირი და სკოლაში ჩარიცხული ერთი ოჯახის წევრები)

მიზანი: ლიდერთა სკოლა მასში მონაწილე ახალგაზრდებს ხელს შეუწყობს საკუთარ თავში აღმოაჩინონ ლიდერისთვის აუცილებელი პიროვნული თვისებები და განივითარეონ შესაბამისი შესაძლებლობები.  სკოლა ახალგაზრდებს დაეხმარება შეცვალონ გარემო საკუთარი ისტორიის და პოტენციალის შემეცნების გზით. სკოლის მონაწილეები შეძლებენ უნარ-ჩვევების გამომუშავებას და ამ უნარ-ჩვევებთან ასოცირებული ცოდნის ათვისებას.

სკოლის ფარგლებში დაგეგმილი აქტივობები:

 1. სკოლის მონაწილეები გაეცნობიან ლიდერობის სხვადასხვა ტიპს და განიხილავენ მათ შორის არსებულ მსგავსებებსა და განსხვავებებს;
 2. ისწავლიან პროექტზე დამოუკიდებლად მუშაობას;
 3. მონაწილეობას მიიღებენ ჯგუფური დისკუსიებიში;
 4. შეისწავლიანს სათემო პროექტების შემუშავებს და მართვას;
 5. მონაწილეები გაიღრმავებენ განსხვავებულობის, ინკლუზიურობის და თანასწორობის რწმენას და ხელს შეუწყობენ ამ ღირებულებების პოპულარიზაციას.

 

სახელი: საჯარო გამოსვლები და დებატები

განხორციელების პერიოდი: მიმდინარე

განხორციელების არეალი: ქუთაისი

სამიზნე ჯგუფი: VI–XI კლასის მოსწავლეები

კურსის ხანგრძლივობა: 4 თვე

შეხვედრების ინტენსივობა :კვირაში 2 დღე (2საათი)

კურსის ღირებულება: ერთი თვე – 70 ლარი

მიზანი: მოსწავლეებმა შეისწავლონ საჯარო გამოსვლების ტექნიკები, გამოიმუშაონ ანალიტიკური და სწრაფი აზროვნების უნარი, მათ შორის ლოგიკური და არგუმენტირებული მსჯელობა, რომელსაც გამოიყენებენ სკოლაში, უმაღლეს სასწავლებლებში და ზოგადად, საჯარო ცხოვრებაში.

დაგეგმილი აქტივობები: კურსის მიმდინარეობისას იმართება კოონკურსები – დებატების ტურნირი; ,,ორტორი“; იმიტირებული სასამართლო პროცესი, საუკეთესო მოსწავლეები ჯილდოვდებიან წამახალისებელი პრიზებით. მონაწილეებს ეძლევათ შესაძლებლობა ჩაერთონ ქართულ ან/და ინგლისურენოვან დებატებში.

მოსალოდნელი შედეგი: საჯარო გამოსვლების და დებატების კურსის დასრულების შემდეგ ახალგაზრდები უფრო თავდაჯერებულები ხდებიან, ადვილად იმკვიდრებენ ადგილს საზოგადოებაში. უადვილდებათ პრიოერიტეტების განსაზღვრა და საკუთარი მიზნებისა და მისწრაფებების დაცვა. მაღალია ახალგაზრდულ პროგრამებში მათი ჩართულობა.

დასრულებული პროექტები

Skip to content