გზად რეფორმებისკენ საბინაო სექტორში: დამწყები ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების პოტენციალის ამაღლება აზრბაიჯანში, ბელორუსიაში, საქართველოში, მოლდოვასა და უკრაინაში (HOME)

სახელი: გზად რეფორმებისკენ საბინაო სექტორში: დამწყები ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების პოტენციალის ამაღლება აზრბაიჯანში, ბელორუსიაში, საქართველოში, მოლდოვასა და უკრაინაში

განხორციელების პერიოდი: 04.2016-01.2018

განხორციელების არეალი: ქუთაისი

დონორები/პარტნიორები: ევროკავშირი (EU), ინიციატივა ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობებისათვის აღმოსავლეთ ევროპაში (IWO e.V), საქველმოქმედო ჰუმანიტარული ცენტრი „აფხაზეთის“ (CHCA), ადგილობრივი დემოკრატიის სააგენტო – საქართველო (LDA Georgia), სამოქალაქო საზოგადოების ინსტიტუტი (CSI)

პროექტის განსახორციელებლად EDEC-ის მიერ მიღებული ბიუჯეტი: €37,000

მიზანი: ქუთაისში რეგისტრირებული ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების შესაძლებლობების განვითარება, ეფექტური ადმინისტრირებისა და მართვის ხელშეწყობა ადგილობრივ თვითმმართველობასთან თანამშრომლობით.

სამიზნე ჯგუფ(ებ)ი: ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების წარმომადგენლები, სამოქალაქო საზოგადოება, ადგილობრივი თვითმმართველობა

ბენეფიციარები: ქუთაისში მცხოვრები ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების წარმომადგენლები, ქუთაისის მოსახლეობა

განხორციელებული აქტივობები:

  1. ქუთაისში შეიქმნა რესურს ცენტრი, რომელიც მუდმივ რეჟიმში უწევდა კონსულტაციებს ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების წარმომადგენლებს
  2. პერიოდულად ეწყობოდა სხვადასხვა სახის ღონისძიებები ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების საუკეთესო გამოცდილებისა და პრაქტიკის გაზიარების მიზნით

მიღწეული შედეგები:

  1. ბინათამხანაგობის მართვის საკითხებზე ტრენინგი გაიარა ოფიციალურად რეგისტრირებული ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობის 160–მა წარმომადგენელმა
  2. ენერგოეფექტურობის თემაზე ორგანიზებულ ტრენინგ–პროგრამაში მონაწილეობა მიიღო ადგილობრივი თვითმმართველობის 30–მა წარმომადგენელმა
  3. გამოიცა გზამკვლევი ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების მართვისა და ადმინისტრირების საკითხებთან დაკავშირებით

 

Skip to content