ეს მუშაობს

სახელი: ეს მუშაობს/ It Works

განხორციელების პერიოდი: 03.2014-03.2016

განხორციელების არეალი: ქუთაისი

დონორები/პარტნიორები: ევროკავშირი (EU)

პროექტის განსახორციელებალად EDEC-ის მიერ მიღებული ბიუჯეტი: ‎₾‎25,347

მიზანი: ქალაქ ქუთაისის მოსახლეობასა და ადგილობრივ თვითმმართველობის ორგანოებს შორის ეფექტიანი თანამშრომლობის ჩამოყალიბება, მათ შორის ღია დიალოგის წარმართვა და ადგილობრივ დონეზე გადაწყვეტილების მიღებისა და ბიუჯეტის დაგეგმვის პროცესში მოსახლეობის ჯგუფების აქტიური ჩართვა

სამიზნე ჯგუფ(ებ)ი: ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მაცხოვრებლები, ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოები, სამოქალაქო საზოგადოება

ბენეფიციარები: ქუთაისის მოსახლეობა

განხორციელებული აქტივობები:

  1. გაიმართა 6 მოსახლეობის ფორუმი,
  2. 517 პირმა მიიღო მონაწილეობა ბიუჯეტის დაგეგმვაში

მიღწეული შედეგები:

  1. ჩამოყალიბდა მჭიდრო და ეფექტიანი ურთიერთობა თვითმმართველობასა და მოსახლეობას შორის, გაიზარდა მოქალაქეების ჩართულობა ბიუჯეტირებისა და გადაწყვეტილების მიღების პროცესში.
  2. ბიუჯეტირების პროცესში მოსახლეობის აქტიური ჩართულობის შედეგად დაწესდა სხვადასხვა რეგულაციები ქალაქის დასუფთავების, ტრანსპორტირების და საგზაო მშენებლობის სფეროში.

 

Skip to content