მომავლის თაობა (MT)

სახელი: მომავლის თაობა

განხორციელების პერიოდი: 2018–2020

განხორციელების არეალი: იმერეთი

დონორები/პარტნიორები: აშშ–ს საერთაშორისო განვითარების სააგენტო (USAID), “პროექტი ჰარმონია” – საქართველო (PH International), განათლების და მეცნიერების სამინისტრო

სრული ბიუჯეტი: $84,150

პროექტის განსახორციელებლად EDEC-ის მიერ მიღებული ბიუჯეტი: $84,150

მიზანი: სამიზნე სკოლებში სამოქალაქო განათლების სასწავლო პროგრამის გაუმჯობესება და მოსწავლეების მიერ სამოქალაქო განათლების გაკვეთილზე მიღებული ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენება. ახალგაზრდებში სამოქალაქო განათლების გაძლიერებით სამოქალაქო საზოგადოების როლის მხარდაჭერა.გამჭვირვალე და ანგარიშვალდებული მმართველობისთვის.

სამიზნე ჯგუფ(ებ)ი: მოსწავლეები, პედაგოგები, მშობლები, ადგილობრივი თვითმმართველობები

ბენეფიციარები: იმერეთის საჯარო სკოლის დირექტორები, სამოქალაქო განათლების პედაგოგები, IX-XI კლასის მოსწავლეები

განხორციელებული აქტივობები:

  1. იმერეთის 30 სკოლაში დაარსდა სამოქალაქო კლუბი;
  2. განხორციელდა საკლასო და საკლუბო ინიციატივები;
  3. განხორციელდა ვიზიტები სხვადასხვა ორგანიზაციებსა თუ კომპანიებში;
  4. აღინიშნა საერთაშორისო დღეები და მოეწყობა აქციები;
  5. ჩატარდა ტრენინგები და ბენეფიციარები შეხვდნენ კვალიფიციურ ექსპერტებს.

მიღწეული შედეგები:

პროექტის განხორციელების პერიოდში ჩამოყალიბდა სამოქალაქო განათლების კლუბები, რომლებიც აქტიურად მონაწილეობენ სასკოლო ცხოვრებაში და ჩართულები არიან ადგილობრივ თვითმმართველობებთან თანამშრომლობის ფორმატებში.

დანერგილი სამოქალაქო განათლების დამხმარე სახელმძღვანელოების გამოყენების პრაქტიკით მნიშვნელოვნად გაუმჯობესდა სამოქალაქო განათლების სწავლებისა და მიღებული ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენების ხარისხი

Skip to content