მომავლის თაობა (MT)

სახელი: მომავლის თაობა

განხორციელების პერიოდი: 2014–2017

განხორციელების არეალი: იმერეთი, რაჭა–ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი

დონორები/პარტნიორები: აშშ–ს საერთაშორისო განვითარების სააგენტო (USAID), “პროექტი ჰარმონია” – საქართველო (PH International), განათლების და მეცნიერების სამინისტრო

პროექტის განსახორციელებლად EDEC-ის მიერ მიღებული ბიუჯეტი: $226,470

მიზანი: სამიზნე სკოლებში სამოქალაქო განათლების სასწავლო პროგრამის გაუმჯობესება და მოსწავლეების მიერ სამოქალაქო განათლების გაკვეთილზე მიღებული ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენება. ახალგაზრდებში სამოქალაქო განათლების გაძლიერებით სამოქალაქო საზოგადოების როლის მხარდაჭერა.გამჭვირვალე და ანგარიშვალდებული მმართველობისთვის.

სამიზნე ჯგუფ(ებ)ი: მოსწავლეები, პედაგოგები, მშობლები, ადგილობრივი თვითმმართველობები

ბენეფიციარები: იმერეთისა და რაჭა–ლეჩხუმ–ქვემო სვანეთის საჯარო სკოლის დირექტორები, სამოქალაქო განათლების პედაგოგები, IX-XI კლასის მოსწავლეები

განხორციელებული აქტივობები:

  1. 27 სკოლაში შეიქმნა სამოქალაქო კლუბი;
  2. 300-მდე საკლასო ინიციატივა;
  3. 350-მდე საკლუბო ინიციატივა;
  4. 25 ჯგუფური ვიზიტი სხვადასხვა ორგანიზაციებსა თუ კომპანიებში;
  5. 20-მდე საერთაშორისო დღის აღნიშვნა/აქცია;
  6. 40-მდე მოსწავლემ გაიარა სტაჟირება სხვადასხვა ორგანიზაციებში;
  7. 20-მდე შეხვედრა გაიმართა კვალიფიციურ ექსპერტებთან და ცნობილ ადამიანებთან;
  8. 100-ზე მეტ სკოლაში დაინერგა სამოქალაქო განათლების დამხმარე სახელმძღვანელოების გამოყენების პრაქტიკა.

 

მიღწეული შედეგები:

პროექტის განხორციელების პერიოდში ჩამოყალიბდა სამოქალაქო განათლების კლუბები, რომლებიც აქტიურად მონაწილეობენ სასკოლო ცხოვრებაში და ჩართულები არიან ადგილობრივ თვითმმართველობებთან თანამშრომლობის ფორმატებში. დანერგილი სამოქალაქო განათლების დამხმარე სახელმძღვანელოების გამოყენების პრაქტიკით მნიშვნელოვნად გაუმჯობესდა სამოქალაქო განათლების სწავლებისა და მიღებული ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენების ხარისხი.

 

Skip to content