ტოლერანტობის, სამოქალაქო ცნობიერებისა და ინტეგრაციის მხარდაჭერის პროგრამა (PITA)

სახელი: ტოლერანტობის, სამოქალაქო ცნობიერებისა და ინტეგრაციის მხარდაჭერის პროგრამა (PITA)

განხორციელების პერიოდი: 08.2015-08.2020

განხორციელების არეალი: საქართველო

დონორები/პარტნიორები: აშშ საერთაშორისო განვითარების სააგენტო (USAID), საქართველოს გაეროს ასოციაცია (UNAG)

EDEC-ის მიერ პროექტის განსახორციელებლად მიღებული ბიუჯეტი: $64,665

მიზანი: ტოლერანტობისა და მრავალფეროვნების შესახებ სამოქალაქო ცნობიერების ამაღლება, ახალგაზრდების  სამოქალაქო ჩართულობის ხელშეწყობა და არასამთავრობო ორგანიზაციების  გაძლიერება, დისკრიმინაციასთან და სიძულვილის ენასთან ბრძოლა.

სამიზნე ჯგუფ(ებ)ი: ახალგაზრდები

ბენეფიციარები: ქუთაისსა და მის შემოგარენში მცხოვრები 16-25 წლის ახალგაზრდები

განხორციელებული აქტივობები:

  1. ჩამოყალიბდა ქუთაისის ახალგაზრდული ცენტრი, რომლის ფარგლებში განხორციელდა სხვადასხვა აქტივობები.
  2. გამოცხადდება გაცვლითი და მცირე გრანტების კონკურსები.
  3. მოეწყო სასწავლო ბანაკები.

 

Skip to content