განათლების განვითარების და დასაქმების ცენტრმა (EDEC) განახლებული ვებ–გვერდი www.edec.ge აამოქმედა. საიტზე ინფორმაცია ხელმისაწვდომია ქართულ და ინგლისურ ენებზე. მასზე წარმოდგენილი მასალა ასევე ხელმისაწვდომია მცირე მხედველთათვის.

  • კატეგორიები

Skip to content