ბავშვის უფლებებისა და ბავშვის საუკეთესო ინტერესების დაცვის მიზნით ორგანიზაცია მუდმივად გეგმავს ცნობიერების ამაღლების ტრენინგებს თანამშრომლებისთვის. განათლების განვითარების და დასაქმების ცენტრის ორგანიზებით, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე

  • კატეგორიები

Skip to content