გორში, სასტუმრო ,,ვიქტორიაში“ პროფესიული ორიენტაციის ტრენინგი დუალური საგანმანათლებლო პროგრამების პოტენციურმა მონაწილეებმა გაიარეს. ტრენინგის მიზანს წარმოადგენდა: მონაწილეებისთვის კომუნიკაციის ტექნიკების გაცნობა და ეფექტური კომუნიკაციის უნარების გამომუშავება;

  • კატეგორიები

Skip to content