2021 წლის 8 აპრილს, პროექტის “ჰაუსმასტერი” ფარგლებში, ბელორუსიის “უძრავი ქონების მართვის საერთაშორისო ასოციაციის” ორგანიზებით, თემაზე დასავლური გამოცდილება და გლობალური პრაქტიკა საბინაო სექტორში, საერთაშორისო კოლოქვიუმი

  • კატეგორიები

Skip to content