ბიზნესის საკონსულტაციო ცენტრიბიზნესის საკონსულტაციო ცენტრი 


განათლების განვითარების და დასაქმების ცენტრი გთავაზობთ უფასო ბიზნეს-საკონსულტაციო მომსახურებას. ბიზნეს საკონსულტაციო ცენტრის მიზანია მცირე და საშუალო ბიზნესის გაძლიერებით რეგიონის ეკონომიკური განვითარების ხელშეწყობა. უფასო კონსულტაციით სარგებლობა შეუძლიათ მცირე და საშუალო ბიზნეს საქმიანობის წამოწყებით დაინტერესებულ პირებს: 


 • ახალგაზრდებს;
 • ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენლებს;
 • სოფლად მცხოვრებ ქალებს; 
 • იძულებით გადაადგილებულ პირებს; 
 • შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებს;
 • შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვების მშობლებს/მეურვეებს ან ოჯახის წევრებს;


ბიზნეს საკონსულტაციო ცენტრი გთავაზობთ შემდეგ მომსახურებას:


 • ბიზნეს დაგეგმარებაში დახმარება;
 • ფინანსური ანალიზი, ფინანსური მოდელის შემუშავება;
 • მარკეტიგული ანალიზი, ბაზრის კვლევა და მარკეტინგული სტრატეგიის შემუშავება; 
 • ახალი პროდუქციის განვითარება და ზრდის სტრატეგიების შემუშავება; 
 • ბიზნესის წამოწყებისთვის და განვითარებისთვის რესურსების მოძიებაში დახმარება;
 • საინვესტიციო პროექტის და ბიზნეს გეგმის მომზადებაში დახმარება;
 • ექსპორტის შესაძლებლობის ანალიზი, ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი სავაჭრო სივრცის შესახებ შეთანხმების ფარგლებში (DCFTA) ექსპორტთან დაკავშირებულ საკითხებში კონსულტაცია;
 • აგრობიზნესების და სასოფლო სამეურნეო კოოპერატივების რჩევები იურიდიულ, ექსტენციის და ბიზნესის განვითარების საკითხებში; 

საკონტაქტო ინფორმაცია:

მისამართი: ინგოროყვას #64, 4600, ქუთაისი

ელ. ფოსტა: [email protected]

ოფისი: (0431) 25-13-30