ჯილდოები


წლის საუკეთესო პარტნიორი - სოციალური მომსახურების საგრანტო, დასაქმების პროგრამების დეპარტამენტი
2018


საქართველოს ბანკის ფონდს „სიცოცხლის ხე“ სერტიფიკატი განათლების განვითარების და დასაქმების ცენტრს სოციალური მეწარმეობის საგრანტო კონკურსში გამარჯვებისათვის

საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს სიგელი განათლების განვითარების და დასაქმების ცენტრს პროგრამა „საქართველოს მოხალისე“-2018 -ის განხორციელებაში შეტანილი წვლილისთვის

ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის მადლობის სიგელი განათლების განვითარების და დასაქმების ცენტრს ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიასთან ორმხრივი თანამშრომლობისა და ნაყოფიერი მუშაობისთვის
2017


PH International - საქართველოს ჯილდო განათლების განვითარების და დასაქმების ცენტრს აშშ-ს საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს (USAID) მიერ დაფინანსებულ სამოქალაქო განათლების პროექტებში წარმატებული თანამშრომლობისთვის

PH International - საქართველოს სერტიფიკატი განათლების განვითარების და დასაქმების ცენტრს აშშ საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს (USAID) მიერ დაფინანსებულ სამოქალაქო განათლების პროექტებში წარმატებული თანამშრომლობისთვის

ქუთაისის დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრის ყველაზე აქტიური მომხმარებლის სიგელი ქუთაისის განათლების განვითარების და დასაქმების ცენტრს

ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის მადლობის სიგელი ქუთაისის განათლების განვითარების და დასაქმების ცენტრს ქუთაისის მუნიციპალიტეტთან აქტიური თანამშრომლობისთვის
2016


სოციალური მომსახურების სააგენტოს, დასაქმების პროგრამების დეპარტამენტის ჯილდო - წლის საუკეთესო პარტნიორი
2014


აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს საპატიო სიგელი ქუთაისის განათლების განვითარების და დასაქმების ცენტრის დირექტორს ლიკა კილაძეს აფხაზეთიდან დევნილი თანამემამულეების მიმართ გამოჩენილი მხარდაჭერისა და თანადგომისთვის

საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა, განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტროს მადლობის სიგელი განათლების განვითარების და დასაქმების ცენტრს ფესტივალში "აფხაზეთიდან აფხაზეთამდე! მდიდარი წარსული - ღირსეული მომავლისაკენ“ მონაწილეობისათვის
2010


world vision საქართველო

world vision საქართველო
2007


თვითმმართველი ქალაქ ქუთაისის მერიის ახალგაზრდობის საქმეთა სამსახურის საპატიო სიგელი ქუთაისის განათლების განვითარების და დასაქმების ცენტრს - 2007 წელს ბავშვთა და ახალგაზრდობის სფეროში წარმატებული საქმიანობისთვის.