ენისა და მეტყველების სერვისი


მოგვმართეთ მეტყველების დარღვევის დროული დიაგნოსტიკისთვის!

პირველი კონსულტაცია უფასოა!

ენისა და მეტყველების თერაპიის სერვისს  „განათლების განვითარების და დასაქმების ცენტრი” „ლოგომედი - მეტყველების განვითარების და კორექციის ცენტრთან“ პარტნიორობით ახორციელებს.  

ვინ არიან ენისა და მეტყველების თერაპიის მომხმარებლები?

 

 • 2–დან 14 წლამდე ბავშვები;
 • 15–18 წლის მოზარდები;
 • 18–40 წლამდე ზრდასრულები. 

რას გულისხმობს თერაპია თითოეული მომხმარებლისთვის?

 • საჭიროების შეფასებას და დიაგნოზის დადგენას;
 • ინდივიდუალური სამუშაო გეგმის შედგენას, მომსახურების მიწოდებასა და მიღწეული შედეგების შეფასებას;
 • მშობლების/მომხმარებლის კონსულტირებას;

 რა ტიპის ენისა და მეტყველების დარღვევათა კორექცია–მკურნალობას გთავაზობთ?

 

 • მეტყველების ზოგადი განუვითარებლობა;
 • რეცეპტული ტიპის მეტყველების დარღვევა;
 • ექსპრესული ტიპის მეტყველების დარღვევა;
 • დიზართრია;
 • რინოლალია;
 • აფაზია;
 • ტაქილალია;
 • ბრადილალია;
 • ლოგონევროზი.

რა პედაგოგიურ და სამედიცინო ღონისძიებებს ითვალისწინებს კომპლექსური თერაპია?

 • საარტიკულაციო აპარატის პირდაპირ მასაჟს;
 • საარტიკულაციო აპარატის ვიბრაციულ მასაჟს;
 • პერიფერული სამეტყველო ზონების რეფლექსთერაპიულ სტიმულაციას;
 • სუნთქვით ვარჯიშს;
 • დიქციურ ტრენინგს;
 • სამეტყველო ხმის გავარჯიშებას;
 • ნატიფი და მსხვილი მოტორიკის განვითარებას;
 • ფონემური სმენის გავარჯიშება–სტიმულაციას;
 • ლექსიკური მარაგის გამდიდრებას;
 • ფრაზეოლოგიური მეტყველების განვითარებას;
 • კომპიუტერულ კორექციას;
 • ფიზიოთერაპიას;
 • ფსიქოთერაპიას;
 • დიქციურ და დიაფრაგმულ სუნთქვის გავარჯიშებას;

საკონტაქტო ინფორმაცია:

მისამართი: გრიშაშვილის მე-4 შეს. #8

ელ. ფოსტა: [email protected]

მობილური: 551 18 18 70

ოფისი: (0431) 25-13-33