მიმდინარე პროექტები

დასახელება: სოციალური ინკლუზიის ცენტრი ბაღდათში – ახალი შესაძლებლობები სოფლად მცხოვრები შშმ პირებისთვის  საქართველოში

დონორები / პარტნიორები: პური მსოფლიოსთვის (BfdW); EDEC-ის მიერ დაფუძნებული სოციალური სერვისის მიმწოდებელი ჰაბიტატთან თანამშრომლობით თანასწორობის, მიღწევებისა და განვითარებისთვის (HEAD)

განხორციელების ტერიტორია: ბაღდათი (იმერეთი)

განხორციელების ვადა: 01.11.2021 – 31.12.2023 წ.

პროექტის ბიუჯეტი: 222000 ევრო

EDEC-ისთვის გამოყოფილი ბიუჯეტი: 222,000 ევრო

მიზანი:  სოფლად და განსაკუთრებით ბაღდათის მუნიციპალიტეტში მცხოვრებ შშმ პირთა სოციალური ინტეგრაციის ხელშეწყობა.

სამიზნე ჯგუფები: შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვები, მათი მეურვეები, პერსონალი, მოხალისეები, ადგილობრივი ხელისუფლება და სხვა დაინტერესებული მხარეები

დაგეგმილი აქტივობები

 1. ბაღდათის მუნიციპალიტეტის სოფელ დიმში 30 შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვზე გათვლილი დღის ცენტრის მშენებლობა და შესაბამისი აღჭურვა.
 2. სულ მცირე ექვსი ახალი სამუშაო ადგილის შექმნა (მასწავლებლები, ასისტენტები, მზარეული და მძღოლი)
 3. ბენეფიციარების ყოველდღიური უსაფრთხო გადაადგილებისთვის ადაპტირებული მინივენის შეძენა
 4. შშმ საზოგადოებასთან, ადგილობრივ ხელისუფლებასთან, სოციალური მომსახურების სააგენტოსთან, მედიისა და საქველმოქმედო ორგანიზაციების წარმომადგენლებთან ერთად დღის ცენტრის საზეიმო გახსნა
 5. ახალი ცენტრის გახსნის, თანამშრომლობისა და მოხალისეობის შესაძლებლობების შესახებ ადგილობრივი საზოგადოების ინფორმირების მიზნით, საზოგადოების სხვადასხვა ჯგუფებთან 30 შეხვედრის ორგანიზება
 6. სხვადასხვა თაობის, განსაკუთრებით, ასაკოვანი პირების ჩართვა სხვადასხვა აქტივობებში
 7. მინიმუმ 12 შეხვედრის მოწყობა ბაღდათის მუნიციპალიტეტის სკოლებთან, საბავშვო ბაღებთან და არასამთავრობო ორგანიზაციებთან ინკლუზიური განათლების ხელშეწყობისთვის
 8. პროექტის დასასრულს ღია კარის დღის ორგანიზება დონორებისთვის, ბენეფიციარებისთვის, სხვა დაინტერესებული მხარეებისთვის და მთლიანად საზოგადოებისთვის.

Მოსალოდნელი შედეგები:

 1. ბაღდათის მუნიციპალიტეტში, 30 შშმ ბავშვისთვის, აშენდება და სრულად აღიჭურვება შშმ ბავშვთა დღის ცენტრი
 2. დასაქმდება 6 პირი და დღის ცენტრის საქმიანობებში ჩაერთვება 8 უფროსი მოხალისე
 3. ადგილობრივი მოსახლეობის 500-მდე წევრი ჩართული იქნება ცნობიერების ამაღლებისა და საინფორმაციო ღონისძიებებში
 4. დაინტერესებული მხარეებისა და პოტენციური პარტნიორების ერთობლივი მუშაობის შედეგად საფუძველი ჩაეყრება ინკლუზიური განათლებისა და სერვისების განვითარებას ბაღდათის მუნიციპალიტეტში

დასრულებული პროექტები

 

დასახელება: თერაპიული მასალის შეძენა

დონორები / პარტნიორები: პური მსოფლიოსთვის (BfdW); EDEC-ის მიერ დაფუძნებულ ჰაბიტატთან თანამშრომლობით თანასწორობის, მიღწევებისა და განვითარებისთვის (HEAD)

განხორციელების ტერიტორია: ქუთაისი, სამტრედია, თერჯოლა (მთელი იმერეთი), საგურამო (მცხეთა-მთიანეთი), ზუგდიდი (სამეგრელო-ზემო სვანეთი)

განხორციელების ვადა: 01.05.2022 – 31.12.2022 წ.

პროექტის ბიუჯეტი: 7500 ევრო

EDEC-ისთვის გამოყოფილი ბიუჯეტის ნაწილი: 7500 ევრო

მიზანი: EDEC-ის ოთხი დღის ცენტრის (DCC) და მეტყველების თერაპიის სამი განყოფილების აღჭურვა ახალი სათამაშოებითა და მასალებით ბენეფიციარების შემეცნებითი, ემოციური, სოციალური და ფიზიკური უნარების უკეთესი განვითარებისთვის.

სამიზნე ჯგუფები: შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვები და მოზარდები საქართველოში, EDEC-ის თერაპიის პერსონალი

მიღწეული შედეგები:

 1. სათამაშოების, წიგნების, სპორტული და ხელოვნების აღჭურვილობის ყოვლისმომცველი სიის შემუშავება დარგის გარე ექსპერტებთან და EDEC-ის DCC-სა და თერაპიის პერსონალთან კონსულტაციის საფუძველზე.
 2. სპორტული ინვენტარისა და ავეჯის შეძენა, როგორიცაა შვედური კედელი და პარალელური გისოსები
 3. თერაპიული აღჭურვილობის შეძენა, როგორიცაა ბურთის აუზი და ტატამი
 4. საკერავი მანქანებისა და მასალის შეძენა არტთერაპიისთვის და საკუთარი სათამაშოების წარმოებისთვის
 5. მეტყველების თერაპიის აპარატურის შეძენა, როგორიცაა წიგნები, მეხსიერების თამაშები და მსგავსი
 6. DCC-ისა და თერაპიის პერსონალის ინსტრუქციების ჩართვა ახალ სათამაშოებში, ხელსაწყოებსა და აღჭურვილობაში, რათა უზრუნველყოს ბენეფიციარების განვითარებისთვის საუკეთესო შესაძლო გამოყენება

დასახელება: საქართველოში შშმ ბავშვთა და პირთა ოთხი დღის ცენტრის ხელახალი გახსნა კორონავირუსთან დაკავშირებული სავადლებულო დახურვის შემდეგ

დონორები / პარტნიორები: Renovabis e.V.

განხორციელების არეალი: ქუთაისი, სამტრედია, თერჯოლა (მთელი იმერეთი), საგურამო (მცხეთა-მთიანეთი)

განხორციელების პერიოდი: 01.09.2020 – 31.08.2021

პროექტის ბიუჯეტი: 20,240 ევრო

პროექტის განსახორციელებლად EDEC-ის მიერ მიღებული ბიუჯეტი: 20,240 ევრო

მიზანი: 2020 წლის სექტემბრიდან საქართველოს რეგიონებში შშმ პირთა ოთხი დღის ცენტრის ხელახალი გახსნა და პანდემიამდე არსებული ყველა სერვისის უსაფრთხოდ გაგრძელება.

სამიზნე ჯგუფები: შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვები და მოზარდები, ბენეფიციარების მშობლები, ადგილობრივი ხელისუფლება და სხვა დაინტერესებული მხარეები

მიღწეული შედეგები:

 1. EDEC-ის ოთხივე დღის ცენტრი ხელახლა გაიხსნა და შეძლო პანდემიამდე არსებული ყველა სერვისის უსაფრთხოდ გაგრძელება სავალდებულო დახურვის შემდეგ COVID-19 პანდემიის პიკის დროს
 2. ოთხივე დღის ცენტრის აღიჭურვა ჰიგიენური საშუალებებით (სახის ნიღბები, სადეზინფექციო საშუალებები და ა.შ.), გაუმჯობესდა სანიტარული დანადგარები და გამოიყო დამატებითი პერსონალი მთავრობის ახალ COVID-19-ის ჰიგიენურ რეგულაციებთან შესაბამისი მოთხოვნების უზრუნველსაყოფად.
 3. ეტაპობრივად აღდგა თერაპიის ყველა სერვისის (საჭიროების შემთხვევაში კონტაქტურად და ონლაინ)
 4. ოთხივე დღის ცენტრში განხორციელდა 74 პანდემიამდელი ბენეფიციარების დაზღვევა
 5. ჩატარდა ტრენინგები პერსონალთან, ბენეფიციარებთან და მათ მშობლებთან ახალი კორონავირუსის შემდგომი გავრცელების თავიდან ასაცილებლად ჰიგიენური და უსაფრთხოების წესების მნიშვნელობის შესახებ.
 6. ორგანიზება გაუკეთდა ადგილობრივი ხელისუფლების, სოციალური მომსახურების სააგენტოს, კერძო სექტორის, მედიის, საქველმოქმედო და საეკლესიო წარმომადგენლებთან ცნობიერების ამაღლებისა და ფონდების მოზიდვის ღონისძიებებს.

სახელი:  საწყისი კორპორატიული საკომუნიკაციო პაკეტი EDEC-ის მიერ დაფუძნებული ორგანიზაციისთვის „ჰაბიტატი თანასწორობის, მიღწევების და განვითარებისთვის“

განხორციელების პერიოდი: 01.12.2022 – 30.04.2023 წ.

განხორციელების არეალი: ქუთაისი (იმერეთი), საქართველო

დონორები / პარტნიორები: პური მსოფლიოსთვის (BfdW)

პროექტის ბიუჯეტი: 12500 ევრო

პროექტის განსახორციელებლად EDEC-ის მიერ მიღებული ბიუჯეტი: 12,500 ევრო

მიზანი: HEAD-ის  კორპორატიული/ვიზუალური იდენტობის განვითარება, ბრენდის სახელმძღვანელოს, შშმ პირებზე ადაპტირებული ვებ გვერდის შექმნა და EDEC-ისგან ორგანიზაციის ვიზუალური გამოყოფის უზრუნველყოფა.

სამიზნე ჯგუფები: შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირები საქართველოში, მათი მეურვეები, მთლიანი მოსახლეობა

მიღწეული შედეგები:

 1. HEAD-ის ახალი, შშმ პირებზე მორგებული კორპორატიული დიზაინის შემუშავება

(ლოგო, ფერი, ფონტი).

 1. HEAD-ის, შშმ პირებზე ადაპტირებული ვებსაიტის ამუშავება ვებ კონტენტის ხელმისაწვდომობის სახელმძღვანელო პრინციპების (WCAG) შესაბამისად. სხვადასხვა სამიზნე ჯგუფის წევრების მიერ საჭიროებებისა და მოლოდინების შესატყვისად ვებ გვერდის დატესტვა.
 2. HEAD-ის ცნობადობის გაზრდა სოციალური მედიის საკომუნიკაციო არხების საშუალებით.
 3. EDEC-ისა და HEAD-ის ვიზუალური გამოყოფა. EDEC-ის ვებსაიტის განახლება.

სახელი: თანაბარი შესაძლებლობები შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებისათვის

განხორციელების პერიოდი: 02.2018-01.2021

განხორციელების არეალი: დასავლეთ საქართველო

დონორები/პარტნიორები: ევროკავშირი, საქართველოს არბაითერ-სამარიტერ-ბუნდი (ASB), ხელმისაწვდომი გარემო ყველასათვის (AEE)

სრული ბიუჯეტი: $23,582

პროექტის განსახორციელებლად EDEC-ის მიერ მიღებული ბიუჯეტი: $23,582

მიზანი: დასავლეთ საქართველოში მცხოვრები შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების თანაბარი შესაძლებლობებით უზრუნველყოფა, მათი უფლებების დაცვა და პოზიტიური ცნობადობის გაზრდა

სამიზნე ჯგუფ(ებ)ი: შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირები, შშმ პირთა ორგანიზაციები (DPOs), სსიპ სოციალური მომსახურების სააგენტო, სამინისტროები, ადგილობრივი ხელისუფლება

განხორციელებული აქტივობები:

 1. ჩატარდა რეგიონალური სემინარი საჯარო, კერძო და არასამთავრობო ორგანიზაციების მონაწილეობით;
 2. შემუშავდა გზამკვლევი შშმ პირთა  უფლებებზე  და ხელმისაწვდომ სერვისებზე;
 3. ახალი სერვისი “შშმ პირი შშმ პირისთვის’’ შეიქმნება და დაინერგება საქ. 3 მუნიციპალიტეტში
 4. საერთაშორისო სასწავლო ვიზიტს გაუკეთდა ორგანიზება საკონსულტაციო საბჭოს და მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლების შესაძლებლობების გაზრდის მიზნით;
 5. სამიზნე მუნიციპალიტეტებში მოქმედი საკონსულტაციო საბჭოების შესაძლებლობების განვითარების მიზნით ორგანიზება გაუკეთდება ტრენინგს;
 6. 10 რეგიონიდან 200 ქალი დაესწრო ტრენინგს შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთათვის ხელმისაწვდომ სახელმწიფო სერვისებზე;
 7. შეირჩა და დაფინანსდა 8 სოციალური საწარმო, რომელიც უზრუნველყოფს სოციალური სერვისების მიწოდებას შშმ პირთათვის;
 8. 2 ადვოკატირების სემინარი ჩატარდა შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა ინკლუზიის თემაზე;
 9. დაფინანსდა 5 PR ღონისძიებება ადვოკატირების გეგმების განხორციელებისთვის;
 10. მოეწყო 30 საჯარო დებატი შშმ პირთა ადვოკატირების განხორციელების მიზნით.

 

სახელი: დამოკიდებულებიდან თვითკმარობამდე – საარსებო წყაროებით უზრუნველყოფის ინოვაციური და ეფეტური გადაწყვეტილებები საქართველოსთვის

განხორციელების პერიოდი: 2015–2016

განხორციელების არეალი: მცხეთა-მთიანეთი (ახალგორი), იმერეთი (ქუთაისი, წყალტუბო), სამეგრელო (ზუგდიდი, ფოთი), აჭარის ა.რ. (ბათუმი)

დონორები/პარტნიორები:

 1. ევროკავშირი (EU)
 2. ლტოლვილთა დანიის საბჭოს (DRC)
 3. საქველმოქმედო ჰუმანიტარული ცენტრი ,,აფხაზეთი” (CHCA)

სრული ბიუჯეტი: 

პროექტის განსახორციელებლად EDEC-ის მიერ მიღებული ბიუჯეტი: 

მიზანი: ეკონომიკური ინტეგრაციის ხელშეწყობა, გრძელვადიანი
და მდგრადი საარსებო წყაროების შესაძლებლობების უზრუნველყოფა

სამიზნე ჯგუფ(ებ)ი: იძულებით გადაადგილებული პირები, მასპინძელი
თემის წარმომადგენლები, შშმ სტატუსის მქონე ომის ვეტერანები.

ბენეფიციარები: იძულებით გადაადგილებული პირები, მასპინძელი/ომის
შედეგად დაზარალებული ადამიანები და ეკომიგრანტები.

მიღწეული შედეგები:

 1. შეიქმნა ბიზნესის ინკუბატორი დევნილთა სტარტაპებისთვის;
 2. 224 ბენეფიციარი დარეგისტრირდა ფინანსური რესურსის ხელმისაწვდომობისთვის
  და ბიზნეს იდეების განხორციელება-განვითარებისთვის;
 3. შეიქმნა სათემო ორგანიზაციების ადგილობრივი ქსელი;
 4. ჩატარდა 8 ტრენინგი 130 ადამიანის მონაწილეობით;
 5. 71 დევნილი დაესწრო კარიერის დაგეგმვის, სამუშაოს ძიების, დასაქმებისა
  და თვითდასაქმების ტრენინგებს;
 6. 16 მათგანი დასაქმდა;
 7. შეიქმნა 6 ახალი საზოგადოების ჯგუფი, რომლის მეშვეობითაც გააქტიურდა
  სახლის მესაკუთრეთა ხუთი პარტნიორობა.
 8. 16 ადამიანი ჩაერთო სტაჟირების პროგრამებში;
 9. 63 სხვადასხვა კატეგორიის გრანტი გაიცა.

Skip to content