თანამედროვე სამყაროს გლობალური გამოწვევაა დემოკრატიული საზოგადოების მშენებლობა. ახალგაზრდები კი მნიშვნელოვან რგოლს წარმოადგენენ ღირებულებებისა და თემის განვითარების პროცესში. თუმცა კვლევები ცხადყოფს, რომ მათი ჩართულობა ამ

  • კატეგორიები

Skip to content