19–20  აპრილს, ბათუმში, სასტუმროში „რედისონ ბლუ ივერია“, საწარმოების წარმომადგენლებისთვის, მენტორთა ტრენინგი ჩატარდა, რომლის მიზანი იყო მონაწილეებისთვის პოტენციური მენტორის ცოდნის, უნარების და კომპეტენციების განვითარება, უსაფრთხო და

  • კატეგორიები

Skip to content