კარიერის დაგეგმვის და კონსულტირების სახელმძღვანელო

სახელმძღვანელო მომზადებულია კარიერის კონსულტანტებისთვის, ფსიქოლოგებისთვის და სხვა სპეციალისტებისთვის, რომლებიც სხვადასხვა ტიპის ადამიანების პიროვნული და კარიერული განვითარების მიმართულებით მუშაობენ. სახელმძღვანელოს მიზანია თავი მოუყაროს კარიერის კონსულტირებასთან დაკავშირებულ ქართულ და უცხოურ გამოცდილებას და გაუწიოს პრაქტიკული დახმარება კარიერის კონსულტანტებს.
Skip to content