საკითხავი მოხალისეობაზე

სახელმძღვანელო მკითხველთა ფართო წრისთვისაა განკუთვნილი. მასში წაიკითხავთ, რა კავშირია მოხალისეობასა და სამოქალაქო აქტივიზმს შორის. გაეცნობით მოხალისეობის მაგალითებს ძველსა და შუა საუკუნეების მსოფლიოში და იმ სარგებლებს, რომლებიც მოხალისეობას სამ – პიროვნულ, სათემო და გლობალურ დონეზე მოაქვს. წიგნში ასევე განხილულია კორპორაციული სოციალური პასუხისმგებლობა როგორც მოხალისეობრივი საქმიანობა, საქართველოში მოხალისეობის მდიდარი გამოცდილება, მოხალისეობის სახელმწიფო პოლიტიკა, მოხალისეთა პროგრამების მართვა და მოხალისის კომპასი, რომლის დახმარებით მკითხველი გაიგებს როგორ მოახმაროს საკუთარი გამოცდილება, ცოდნა, უნარები და დრო სასიკეთო საქმეს.
Skip to content