პროექტის წერის და მართვის სახელმძღვანელო

სახელმძღვანელო დაგეხმარებათ სასკოლო პროექტის შედგენა-განხორციელებაში. სახელმძღვანელოში დეტალურად არის აღწერილი პროექტის საფეხურები, მოცემულია ბიუჯეტის ფორმა და პროექტის დაგეგმვა-განხორციელებისთვის საჭირო სხვა ინფორმაცია.

Skip to content